100 bài hát Cơ đốc giáo hàng đầu hiện nay năm 2022

Sự bức hại của La Mã đối với Cơ Đốc giáo kéo dài khoảng 250 năm, bắt đầu từ thời hoàng đế Nero vào năm 64 SCN cho đến khi Cơ Đốc giáo được công nhận bởi Constantine vào năm 313 SCN. Những người La Mã đã đối địch và coi các Cơ Đốc nhân như cái gai trong mắt. Bởi các Cơ Đốc nhân duy chỉ tin vào Đức Chúa Trời và cũng không khuất phục trước việc sùng bái hình tượng hoặc thờ lạy hoàng đế. Các hoàng đế coi Cơ Đốc giáo là bất hợp pháp và đàn áp một cách tàn bạo, với danh nghĩa hợp nhất đế quốc thành một và làm cho thịnh vượng trong sự bảo hộ của các vị thần.

Trong giai đoạn đầu của thời đại các sứ đồ, Cơ Đốc giáo chịu sự bắt bớ từ những người Giuđa vốn không công nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Sau này, khi Cơ Đốc giáo vượt ra khỏi Giêrusalem, được truyền bá đến tận vùng Tiểu Á và La Mã thì gặp phải sự đàn áp của đế quốc La Mã. Vào thời điểm đó, đế quốc La Mã đã thực hiện chính sách khoan dung tương đối ôn hòa đối với chính trị hoặc tôn giáo của người dân nước thuộc địa nhằm ổn định đế quốc. Thế nhưng, Cơ Đốc giáo là ngoại lệ. Bởi vì họ cho rằng các Cơ Đốc nhân sẽ gây tổn hại đến an ninh của đế quốc.

Các Cơ Đốc nhân thờ phượng một Đức Chúa Trời duy nhất của mình, và không tham gia vào các nghi thức tôn giáo hoặc tế lễ thịnh hành trong xã hội đương thời ấy. Họ cũng không hòa hợp với những người ngoại đạo ở nhà hát hoặc đền thờ. Điều này bị cho là gây tổn hại đến an ninh và sự hợp nhất của đế quốc. Đặc biệt, hành động của Cơ Đốc nhân từ chối tôn kính các thần của La Mã được xem như hành vi uy hiếp sự hòa bình và phồn thịnh của đế quốc mà “các vị thần đem đến”.

Thêm vào đó, các Cơ Đốc nhân từ chối tôn thờ hoàng đế vì cớ không thờ lạy thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Đối với người La Mã, việc tôn thờ hoàng đế chính là biện pháp hữu hiệu nhất để thống nhất đế quốc, là tiêu chuẩn của lòng trung thành đối với đế quốc. Chính quyền La Mã coi thái độ của các Cơ Đốc nhân là bất trung và phản nghịch đối với đế quốc và hoàng đế, cho nên Cơ Đốc giáo bị định là tôn giáo bất hợp pháp và bị đàn áp.

10 bức hại của La Mã đối với Cơ Đốc giáo

Sự bức hại của La Mã đối với Cơ Đốc giáo được tiến hành bởi nhiều lý do và phương pháp đa dạng tùy theo tình huống của thời đại và kẻ thống trị, điển hình là 10 bức hại do các hoàng đế khởi xướng. Nero đổ lỗi cho các Cơ Đốc nhân gây ra Đại hỏa hoạn ở thành Rome vào năm 64 và đàn áp họ một cách tàn bạo. Việc này cứ tiếp diễn cho đến tận khi ông ta chết vào năm 68. Ông ta khiến cho các Cơ Đốc nhân bị xé xác thành từng mảnh bởi thú dữ trong đấu trường hình tròn, hoặc trói họ cùng với cỏ khô để làm “ngọn đuốc người” cháy sáng rực ở ngoài trời. Dầu vậy, lúc này cuộc đàn áp chỉ diễn ra giới hạn trong thành Rome, chưa phải trên toàn bộ đế quốc La Mã.

100 bài hát Cơ đốc giáo hàng đầu hiện nay năm 2022

Hoàng đế bức hại Cơ Đốc giáo sau Nero là Domitianus. Domitianus tuyên bố mình là thần và cưỡng chế người dân phải tôn thờ. Các Cơ Đốc nhân không làm theo điều này, nên hoàng đế đã buộc tội và đàn áp họ với tội danh “Hết thảy các vị thần đã nổi giận vì các Cơ Đốc nhân không phục tùng việc thờ phượng hoàng đế.” Tịch thu tài sản và bắt họ phải chiến đấu với thú dữ. Thời kỳ này, sứ đồ Giăng bị đày ở đảo Bátmô, nhận sự mặc thị và ghi chép sách Khải Huyền. Các Cơ Đốc rời khỏi La Mã hoặc ẩn mình dưới hầm để tìm kiếm sự tự do tín ngưỡng, từ lúc này họ bắt đầu việc dâng thờ phượng trong hầm mộ dưới lòng đất (Catacomb) để tránh sự bức hại.

Hoàng đế bắt bớ các Cơ Đốc nhân dữ dội nhất trên toàn đế quốc La Mã là Diocletianus. Diocletianus tuyên bố sắc lệnh năm 303, định tội các Cơ Đốc nhân là kẻ tạo phản vì không thể hiện lòng tôn kính trước tượng đồng của hoàng đế, và tịch thu tài sản của họ. Ra lệnh cấm nhà hội của Cơ Đốc nhân, phá hủy hết các cơ sở hội thánh, tịch thu và thiêu hủy các sách cũng như Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo. Hễ ai không phục tùng mệnh lệnh dâng tế lễ cho thần của ngoại đạo thì bị tra tấn một cách dã man và bị giết chết. Vào thời kỳ này, các Cơ Đốc nhân bị đuổi việc khỏi chính quyền và quân đội, bị tước đoạt mọi quyền lợi trong xã hội. Hết thảy những người thánh chức đều bị lưu đày hoặc bị hành hình.

1. Nero [Niên đại bức hại: năm 64-68]

 • Bức hại bằng cách gán cho các Cơ Đốc nhân tội phóng hỏa trong sự kiện Đại hỏa hoạn ở thành Rome.
 • Bắt các Cơ Đốc nhân làm mồi cho thú dữ hoặc làm ngọn đuốc lửa chiếu sáng nơi tiệc tùng ngoài trời.
 • Hầu hết cuộc bức hại diễn ra trong thành Rome.

2. Domitianus [Niên đại bức hại: năm 90-96]

 • Đàn áp với tội danh “Các thần nổi giận vì Cơ Đốc giáo.”
 • Gán ghép tội danh phản nghịch và công kích các tôn giáo phi La Mã hoặc những ai đồng thuận với tôn giáo ấy.
 • Đày sứ đồ Giăng đến đảo Bátmô.
 • Các Cơ Đốc nhân đã thờ phượng trong những hầm mộ dưới lòng đất (Catacomb) để tránh khỏi sự bức hại.

3. Trajan [Niên đại bức hại: năm 98-117]

 • Định tội và bức hại các Cơ Đốc nhân như là tội nhân phạm trọng tội vì dám từ chối tôn thờ hoàng đế.
 • Ignatius – quản đốc Hội Thánh Antiốt tử đạo.

4. Hadrianus [Niên đại bức hại: năm 117-138]

 • Dựng nên tượng của hoàng đế và nhiều loại thần tượng, bắt buộc sùng bái, từ chối thì bị xử tử.
 • Kể cả những người bao che cho Cơ Đốc nhân cũng bị hình phạt chung.

5. Marcus Aurelius [Niên đại bức hại: năm 161-180]

 • Bức hại bằng cách đổ lỗi cho Cơ Đốc nhân về mọi thiên tai như dịch bệnh, mất mùa, hạn hán v.v…
 • Quăng thi thể của các Cơ Đốc nhân cho những con chó bị bỏ đói.

6. Septimius Severus [Niên đại bức hại: năm 202-211]

 • Bắt buộc thờ phượng thần mặt trời. Cấm cải đạo sang Cơ Đốc giáo.
 • Công bố pháp lệnh hình phạt tử hình nếu cải đạo sang Cơ Đốc giáo.

7. Maximinus [Niên đại bức hại: năm 235-236]

 • Bức hại vì cho rằng các Cơ Đốc nhân ủng hộ hoàng đế bị ám sát trước đó.
 • Xử phạt những người thánh chức của Cơ Đốc giáo.

8. Decius [Niên đại bức hại: năm 249-251]

 • Ra sắc lệnh khiến cho cuộc bức hại được mở rộng trên toàn đế quốc La Mã.
 • Ra lệnh tất thảy mọi thị dân đều phải tế lễ cho các thần của La Mã, ai không phục tùng sẽ bị xử tử vì tội từ chối sắc lệnh.
 • Dụ dỗ các Cơ Đốc nhân bội đạo để diệt trừ Cơ Đốc giáo.
 • Những người tử vì đạo và kẻ bội đạo phát sinh nhiều nhất vào thời kỳ này.

9. Valerianus [Niên đại bức hại: năm 259-260]

 • Cấm các cuộc hội họp của Cơ Đốc nhân, tịch thu đất đai và tài sản.
 • Hành hình và bắt lưu đày những người thánh chức.

10. Diocletianus [Niên đại bức hại: năm 303-311]

 • Cuộc bức hại tàn ác đã tước bỏ mọi quyền lợi của các Cơ đốc nhân.
 • Tuyên bố bốn điều lệnh đối nghịch với Cơ Đốc giáo.
 • Bắt buộc các binh sĩ Cơ Đốc giáo từ bỏ tính ngưỡng của mình, bất tuân sẽ bị hành hình.
 • Phá hủy cơ sở Hội Thánh, thiêu hủy Kinh Thánh, cấm thờ phượng, trục xuất Cơ Đốc nhân khỏi nơi làm việc.
 • Vào năm 311, mệnh lệnh bức hại có tổ chức đã được thu hồi, nhưng sự đàn áp hướng đến các Cơ Đốc nhân không hề biến mất cho đến trước khi có sắc lệnh Milan năm 313.

Như vậy, đế quốc La Mã đã đàn áp Cơ Đốc giáo suốt khoảng thời gian dài, song vẫn không thắng được đức tin của các Cơ Đốc nhân. Các Cơ Đốc nhân bị hỏa thiêu, làm mồi cho thú dữ trong nhà hát hình tròn, bị chết một cách thê thảm bởi các hình cụ tra tấn dã man. Dầu vậy, họ đã rao truyền Tin Lành mà không hề sợ hãi hay do dự. Đức tin của những người ấy giống như cây một dược càng tỏa ra hương thơm đẹp đẽ mỗi khi bị đốn hoặc bị cắt gọt đi. Dù trong cơn bức hại cùng cực nhưng số người tin vào Cơ Đốc giáo ngày càng tăng, Tin Lành ngày càng lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn, được truyền bá trên toàn đế quốc Rôma và toàn bộ khu vực bờ biển Địa Trung Hải.

& nbsp; mở rộng tìm kiếm để hiển thị tất cả các bài hát & nbsp;

Nội dung có sẵn

 • Tờ giọng hát (98)
 • Tờ chì (100)
 • Bảng hợp âm (100)
 • Mẫu âm thanh (100)
 • 0 Đã chọn

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh (100)
 • 0 Đã chọn

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh (100)
 • Chủ đề
 • Khen ngợi (37)
 • Chúa Giêsu (15)
 • Grace (13)
 • Thờ phượng (13)
 • Sự trung thành (12)
 • Tự do (11)
 • Tình yêu của Chúa (11)
 • Sức mạnh (11)
 • 0 Đã chọn

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh (100)
 • Chủ đề
 • Khen ngợi (37)
 • Chúa Giêsu (15)
 • Grace (13)
 • Thờ phượng (13)
 • Sự trung thành (12)
 • Tự do (11)
 • Tình yêu của Chúa (11)
 • Sức mạnh (11)
 • 0 Đã chọn

Ngôn ngữ

Tiếng Anh (100)

Chủ đề

Khen ngợi (37)

Chúa Giêsu (15)

Grace (13)

Thờ phượng (13)

Sự trung thành (12)

Tự do (11)

Tình yêu của Chúa (11)

100 bài hát Cơ đốc giáo hàng đầu hiện nay năm 2022

Đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Christian Music vào năm 2020, 20 bài hát được chơi phổ biến này sẽ khiến bạn khóc, nhảy và mang đến hy vọng cho mọi tầng lớp. Với âm nhạc mới từ một số nghệ sĩ được yêu thích nhất của K-Love như @Kari Jobe, @Cory Asbury, @zach Williams và @we The Kingdom, chắc chắn có một bài hát ở đây cho mỗi bạn!

1. Bạn nói "của Lauren Daigle

Cho đến nay, bản ballad Christian nổi tiếng nhất xuất hiện trong ngành công nghiệp trong 15 năm qua và ở vị trí thứ 1 trên các bài hát Christian nóng bỏng của Billboard trong hơn hai năm, "You Say" của @Lauren Daigle không chỉ chạm đến trái tim của hàng ngàn nhưng đã cung cấp cho những người cần một thông điệp mạnh mẽ một ý thức về bản sắc và sức mạnh để tiến về phía trước. & nbsp;

2. "Nước thánh" của chúng ta là vương quốc

Trong buổi biểu diễn trực tiếp này của "Thánh Nước" của @we The Kingdom, khán giả mạnh mẽ hát cùng với năng lượng đầy đá và đơn giản âm thanh của bài hát phúc âm mạnh mẽ này. Không có gì lạ khi bài hát được xếp hạng ở vị trí thứ 6 trên bảng quảng cáo bong bóng dưới top 100 và đã mở đường cho ngôi sao ngay lập tức cho ban nhạc truyền thống gia đình chặt chẽ và mạnh mẽ này. & NBSP;

3

Đó là 12 phút của cảm xúc thuần khiết! Bản ghi âm trực tiếp của "The Blessing" bắt đầu bằng phần giới thiệu chậm khi @Cody Carnes dẫn dắt khán giả cầu nguyện. Giữ cho khán giả tham gia, bài hát dần dần leo lên cả về giọng hát từ @Kari Jobe và nhạc cụ từ @elevation, sự thờ phượng đã bùng nổ thành một màn trình diễn phong phú và mạnh mẽ mà chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt hoặc sẽ khiến trái tim bạn rung động với cảm giác cứu rỗi. & NBSP ;

4. Hãy theo Chúa Thần của Kanye West

@Kanye West là phụ trong bản phát hành album phòng thu thứ 9 của mình về "Theo dõi Thiên Chúa". Bản rap nhanh bắt đầu bằng lời cầu nguyện, chạm vào các vấn đề của cha và kết thúc trong một tiếng hét vui vẻ. Nếu bạn thích Christian Rap, đây là bài hát dành cho bạn!

5. Có Chúa Jesus của Zach Williams & Dolly Parton

"Cứu hộ" là bản phát hành thứ hai của album nhanh chóng tăng lên đầu bảng xếp hạng và chứng nhận album là vàng với hơn 500.000 doanh số. Bài hát thay đổi cuộc sống mạnh mẽ này của @zach Williams kèm theo ca sĩ/nhạc sĩ huyền thoại Dolly Parton đã giành được giải Grammy năm 2021 cho buổi biểu diễn/bài hát âm nhạc Kitô giáo đương đại hay nhất. "Khi những người bạn mà tôi không tìm thấy, tôi không thể nhìn thấy nó sau đó nhưng tôi có thể thấy nó bây giờ, có Chúa Giêsu" Lời bài hát này có thể chạm vào từng người ở cấp độ cá nhân vào một lúc nào đó trong cuộc sống. Nếu nó không cộng hưởng với bạn bây giờ, hãy giữ điều này trên đầu đốt trong danh sách phát của bạn vì bạn chắc chắn sẽ cần giai điệu đau lòng này trong tương lai của bạn. & nbsp;

6. Ngôi nhà của người cha ”của Cory Asbury

Đạt đến số ba trên bảng xếp hạng các bài hát của các Kitô hữu nóng bỏng Hoa Kỳ sau khi phát hành ngày 24 tháng 1 năm 2020, "The Cha's House" của @Cory Asbury là đĩa đơn chính trong album phòng thu thứ ba của anh "To Love A Fool". Bài hát được viết bằng Redding, California nhìn ra sông Sacramento. Asbury, người đã có một vài ngày nghỉ trong chuyến lưu diễn hiện tại của anh ấy cảm thấy hơi "mệt mỏi và mệt mỏi", ngồi xuống piano và tự đổ mình ra Chúa và bài hát vừa xuất hiện. & NBSP;

7

Trong thời gian tuyệt vọng đại dịch, và với sự giúp đỡ của hơn 2.000 người cho mượn tiếng nói của họ từ khắp nơi trên thế giới, @for King & Country, @Kirk Franklin và @Tori Kelly đã quay phim "Together" trong cách ly từ bên trong nhà riêng lẻ của họ. Được đề cử cho một giải thưởng âm nhạc Billboard 2021 cho Top Christian Song, các buổi biểu diễn singe của họ kết hợp với nhau để tạo ra một cái gì đó không chỉ là một bài hát đại dịch, đó là một phong trào. & NBSP;

8. Không ai khác bằng cách casting vương miện (Feat. Matthew West)

Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng đầy những người yêu thích của bạn, vỗ tay với một trong những ban nhạc yêu thích của bạn và một vị khách bất ngờ bước vào để giảng dạy với sự phấn khích cùng với khán giả. Đó là những gì video này thể hiện trong bài hát @casting Crowns "Nobody" có sự xuất hiện bất ngờ của @Matthew West. Giai điệu nâng cao này đã được đề cử cho bài hát của năm và bài hát được ghi lại trong năm tại Giải thưởng Dove năm 2020.

9. Gần như là nhà của Mercyme & NBSP;

"" Gần như về nhà "của Mercyme đã được viết để nhắc nhở tất cả chúng ta tiếp tục chạy cuộc đua và tiếp tục tiến về phía trước. Trong video, một phi hành gia miêu tả một người điển hình trải qua cuộc sống nhưng không làm tốt cuộc sống như vậy. Cảm thấy hơi không đầy đủ, anh ta rơi vào cuộc sống của một số người lạ đang cố gắng mang lại cảm giác hạnh phúc cho họ, trong khi cố gắng giữ đầu của chính mình lên cao và chỉ trở về nhà. Đó là một bài hát mạnh mẽ và một bài hát chắc chắn thêm vào danh sách nhạc yêu thích của bạn ... nếu bạn chưa có!

10. "Xem một chiến thắng" bởi sự thờ phượng cao cấp

Được phát hành vào ngày 9 tháng 8 năm 2019 và đạt được trạng thái vàng với hơn 500.000 doanh số và đứng đầu ở vị trí thứ 5 trên Hoa Kỳ Bạn tôn thờ cách của bạn thông qua mọi cuộc đấu tranh và sự không chắc chắn. & NBSP;

11. Hãy giữ tôi trong khoảnh khắc của Jeremy Camp & NBSP;

@Jeremy Camp kiểm soát các bài hát solo số 1 nhiều nhất trên bảng xếp hạng Billboard Christian Christian Airplay. "Giữ tôi trong khoảnh khắc" chỉ là một giai điệu biểu đồ hàng đầu khác để thêm vào danh sách thành tích của anh ấy. Trại bắt đầu viết bài hát này khi anh và vợ nhận ra họ sẽ sớm trở thành những người làm tổ trống rỗng khi con gái họ rời trường đại học chỉ trong vài năm. Trại nhớ lại muốn "ở lại trong khoảnh khắc" và hy vọng sẽ khuyến khích mỗi người chúng ta làm điều tương tự. Đặt điện thoại của bạn xuống, ngắt kết nối khỏi sự tồn tại kỹ thuật số của chúng tôi và ở đó ngay bây giờ. Một lời nhắc nhở tất cả chúng ta đều cần một lần trong một thời gian!

12. Way Waymaker của Michael W. Smith (Feat. Vanessa Campagna & Madelyn Berry)

Ban đầu được viết bởi ca sĩ phúc âm người Nigeria Sinach, Waymaker đã trở thành nguồn cảm hứng đến nỗi một số nghệ sĩ hàng đầu của ngành đã chọn để trình bày bài hát, bao gồm @Michael W. Smith. Một tháng sau khi phát hành màn trình diễn Waymaker vào tháng 2 năm 2020, lần đầu tiên, đĩa đơn không liên quan đến thứ sáu của Smith trên bảng xếp hạng Top 10 của Billboard lần đầu tiên sau 16 năm. & NBSP;

13. Cứu hộ của Lauren Daigle

Được đề cử cho Giải thưởng GMA Dove năm 2020 Pop/Đương đại được ghi âm trong năm, bài hát Christian Awards Awards Awards 2020 và giành được bài hát Giải thưởng Dove năm 2020 của GMA, không có gì lạ tháng. Đài quay video âm nhạc của @Lauren Daigle tại Knik Glacier ở Alaska trong hai ngày. Được viết cho một người bạn cá nhân thân thiết, Daigle nhắc nhở chúng tôi trong bài hát "Cứu hộ" của cô ấy rằng có những thời điểm tốt hơn phía trước.

14. Hồi Chúa ở lại bởi Matthew West

Đỉnh cao ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Christian Airplay vào tháng 2 năm 2020, bài hát bắt đầu với @Matthew West chơi piano của mình khi anh trò chuyện với Chúa. Một buổi tối muộn, Chúa đã nói chuyện với West và ngay lúc đó, anh ta nhận ra rằng Chúa không được thực hiện với anh ta, anh ta không bao giờ bỏ rơi anh ta, anh ta là "vị thần ở lại".

15. “Đốt cháy tàu” của Vua & Quốc gia

Cụm từ này, đốt cháy các tàu, bắt nguồn từ cuộc chinh phục 1519 của Mexico bởi người chinh phục Tây Ban Nha Hernando Cortez có nghĩa là "nếu bạn không cam kết, vậy thì tại sao họ nên như vậy." Luke Smallbone của @for King & Country đã chọn tiêu đề album của họ và bài hát này "Burn The Ships" sau khi cộng hưởng với ý nghĩa của nó. Vợ của Luke, Courtney đã chiến đấu với chứng nghiện trong lần mang thai thứ hai. Cặp đôi đã vượt qua sự xấu hổ của cô ấy, và sợ bị tiêu hao bởi các quyết định trong quá khứ, họ đã không rút lui và chinh phục cơn nghiện bằng cách làm việc cùng nhau và nhìn thấy cô ấy để cứu chuộc. & NBSP;

16. "Tôi biết" bởi Big Daddy Dệt

"Chúng tôi đã ở trong một mùa bị tổn thương nghiêm trọng", Brian Heihl của @big Daddy dệt khi họ phát hành bài hát đình đám, "Tôi biết." Ban nhạc bị choáng ngợp với nỗi đau và nỗi buồn, và thay vì nhượng bộ cuộc sống của họ, họ đã đưa nó vào âm nhạc của họ. "Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể biến nỗi buồn thành niềm vui" Mike Weaver tuyên bố, và Ngài không thể đúng hơn!

17. Sống còn sống & thở

Sau khi đạt đến một nơi suy ngẫm, @Matt Maher nhận ra cách tốt nhất để tiến về phía trước mỗi lần, là ca ngợi Chúa. Như tất cả chúng ta đều trải nghiệm các mùa khác nhau trong cuộc sống, bài hát này mô tả sự vượt qua của những mùa đó trong khi tuyên bố khen ngợi là một cách thông qua. & NBSP;

18.

Một bài hát tuyên bố rằng Chúa trung thành với chúng ta như thế nào, @Brandon Lake đồng sáng tác bài hát cùng với sự thờ phượng @elevation, Chris Brown, Steven Furtick và Tiffany Hammer, và là một bằng chứng cho quyền lực và quyền lực của Thiên Chúa của chúng ta.

19. Tình yêu Chúa yêu người dân "của Danny Gokey

@Danny Gokey thừa nhận đã quá mức và suy nghĩ quá mức nhiều như người tiếp theo. Trong bài hát mới của mình, anh ấy nhắc nhở chúng tôi "Yêu Chúa, Yêu mọi người". Đó là nó!

20. Câu chuyện cứu hộ của người Viking của Zach Williams

Không vui và cảm thấy ốm yếu và mệt mỏi với cuộc sống của mình vào thời điểm đó, tầm nhìn của @zach Williams trở nên rõ ràng nói rằng "điều duy nhất còn lại là chỉ khóc với Chúa." Khi cuối cùng anh ấy đã làm, đó là khi anh ấy viết "Câu chuyện giải cứu" về hành trình của anh ấy và kết nối lại với nguồn gốc Kitô giáo của anh ấy. & NBSP;

Những bài hát Christian hàng đầu hiện nay là gì?

Những bài hát Kitô giáo hay nhất của ngày hôm nay..
Nước thánh. Chúng tôi là vương quốc. Chúng tôi là vương quốc. ....
Người chết đi bộ. Trại Jeremy. Trại Jeremy. ....
Chiến đấu cho tôi. Riley Clemmons. Riley Clemmons. ....
Chưa nhìn thấy nó. Danny Gokey. Danny Gokey. ....
Giải thoát. Lauren Daigle. Lauren Daigle. ....
Cạnh ghế của tôi. Tobymac. Tobymac. ....
Tên của bạn là sức mạnh. Kết xuất tập thể. ....
Tốt hơn. Pat Barrett ..

Những bài hát phúc âm nào đang có xu hướng?

2021 Top 50 bài hát phúc âm..
Quá chung thủy. Moses Bliss ..
Hosanna. Steve Crown ..
Tình yêu của bạn ft. Tope alabi. Steve Crown ..
Chúa trung thành (sống) onos ..
Chăm sóc. Moses Bliss ..
Baba ese ft. Dàn hợp xướng khối Yoruba. Mike Abdul ..
Người giữ giao ước. David G ..
Ekundayo. Yinka Ayefele ..

Bài hát Christian được chơi nhiều nhất là gì?

Biểu đồ Billboard Toppers: Các bài hát Kitô giáo..
1. Bạn nói là người khác của Lauren Daigle.....
2. Nước thánh của người Hồi giáo bởi chúng ta là vương quốc.....
3....
4. Theo dõi God God của Kanye West.....
5. Có Chúa Jesus của Zach Williams & Dolly Parton.....
6. Ngôi nhà của người cha bởi Cory Asbury.....
7. “....

Bài hát Christian được chơi nhiều nhất trong một đám tang là gì?

Một trong những bài hát phổ biến và nổi tiếng hơn, "Amazing Grace" là một lựa chọn tuyệt vời cho một bài hát tang lễ Kitô giáo.Đó là một bài hát dễ nhận biết, vì vậy những người tham dự tang lễ có thể hát theo nó để ăn mừng cuộc sống của người quá cố.Amazing Grace" is a great pick for a Christian funeral song. It's an easily recognizable song, so funeral attendees can sing along to it to celebrate the life of the deceased.