asslantern là gì - Nghĩa của từ asslantern

asslantern có nghĩa là

Một người tin rằng rằng ánh sáng của thế giới là trong ass của họ.

Ví dụ

DDR đã đã biến mất đến Casey.Anh ấy là một Asslantern như vậy!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết asslantern là gì - Nghĩa của từ asslantern