Tác giả: Lam_thuyetkute

Đã đăng: 2 câu hỏi

Phương trình mặt cầu có tâm I(1 23 bán kính R = 2 là)
Phương trình mặt cầu có tâm I(1 23 bán kính R = 2 là)

Câu hỏi: Trong không gian (Oxyz,) phương trình mặt cầu ((S)) có tâm (I( – 1;2;0),) bán kính (R = 4) là Lời Giải:Đây là các bài toán toạ độ Mặt cầu trong ...

Điện 220V giật bao lâu thì chết
Điện 220V giật bao lâu thì chết

Tỏn thương do điện là là những tổn thương do dòng điện đi xuyên qua cơ thể. Các triệu chứng bao gồm bỏng da, tổn thương các cơ quan nội tạng và các mô ...