Tác giả: lequyenmoi

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

7 votes
0 answers
220 views
toot it and boot it là gì - Nghĩa của từ toot it and boot it

toot it and boot it có nghĩa là Có một cuộc gặp gỡ tình dục sau đó đá người ra một lần ...

3 votes
0 answers
61 views
Utter garbage là gì

utter garbage definition, utter garbage meaning | English Cobuild ...

lequyenmoi
đăng 3 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA