Tác giả: mitca5

Đã đăng: 3 câu hỏi

i want golden wind là gì - Nghĩa của từ i want golden wind
i want golden wind là gì - Nghĩa của từ i want golden wind

i want golden wind có nghĩa làMột cụm từ được sử dụng bởi Mista Narancha và FugoVí dụBoy1: hey wat u gay nhìn trẻ em Narancha: Tôi muốn gió vàng

shuda là gì - Nghĩa của từ shuda
shuda là gì - Nghĩa của từ shuda

shuda có nghĩa làMột nghi ngờ ass nigga.Alway lần thứ hai đoán và hỏi errybody.Ví dụCurtis: Yo, bạn đã nghe về Nigga Larry? Deshawn: Yea!Anh nói anh sẽ đụ Madison ...

convertible burt là gì - Nghĩa của từ convertible burt
convertible burt là gì - Nghĩa của từ convertible burt

convertible burt có nghĩa là một tên tiếng og là burt từ mui xe từ phía sau trong ngày sử dụng để bán thuốc trong chuyển đổi.Xung quanh thập niên 70 và thập ...