Tác giả: mittung_cute

Đã đăng: 3 câu hỏi

sphincter face là gì - Nghĩa của từ sphincter face
sphincter face là gì - Nghĩa của từ sphincter face

sphincter face có nghĩa làMột người có một khuôn mặt nên nằm trong mặt sau của họ quần của họ.Thí dụNày, hãy nhìn vào đó khuôn mặt cơ vòng, anh ấy không ...

Loài thực vật phổ biển trên đất nước Ô-xtrây-li-a là
Loài thực vật phổ biển trên đất nước Ô-xtrây-li-a là

Bài 48. THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC Biết được vị trí địa lí, phạm vi của châu Đại Dương. Trình bày và giải thích ở mức độ ...

1 gói bim bim khoai tây bao nhiêu calo
1 gói bim bim khoai tây bao nhiêu calo

1 GÓI BIM BIM BAO NHIÊU CALO?1 gói bim bim bao nhiêu calobảng tính calo trong thực phẩm+ Bim bim khoai tây gói vừa ~ 160 kcal+ Bim bim thông thường gói vừa ~ 45  60 kcal+ Bim ...