Tác giả: mr_Dang5

Đã đăng: 2 câu hỏi

Đề bài - câu 2 trang 98 sgk công nghệ 10
Đề bài - câu 2 trang 98 sgk công nghệ 10

- Nguyên lí của việc chế biến thức ăn bằng công nghệ vi sinh: dùng một số chủng vi sinh vât (nấm, vi khuẩn) có lợi nhất đinh, cho chúng phát triển thuân lợi ...

Radical listening activity
Radical listening activity

Over my 35years of being a teacher, professor, speaker, cultural worker, and researcher, Ive been asked many times: where did you come up with the perspective on schools or media that you used in ...