Tác giả: nguyen_cahcm

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

4 votes
0 answers
53 views
immaculate là gì - Nghĩa của từ immaculate

immaculate có nghĩa là hoàn hảo, không lỗ hổng, sạch, ví dụ hoàn hảo, INVECCable ví dụ ...

0 votes
0 answers
350 views
Tôn trọng sự khác biệt văn hóa

Không khó để nhận thấy, những xung đột xảy ra ở lớp trẻ ngày càng nhiều, ngày càng dễ ...

nguyen_cahcm
đăng 1 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA