Bài giảng toán lớp 3 giảm đi một số lần năm 2024

Your browser does not support the video tag.

Bài giảng toán lớp 3 giảm đi một số lần năm 2024

Bài giảng toán lớp 3 giảm đi một số lần năm 2024

Bài giảng toán lớp 3 giảm đi một số lần năm 2024

(Toán lớp 3 - sách cũ) Bài 20: Giảm đi một số lần

Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)

Giảm một số đi nhiều lần

Bài tập vận dụng

Tóm tắt bài học

1. Giảm một số đi nhiều lần

- Thông qua các ví dụ, học sinh rút ra:

Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia số lần

- Phân biệt với giảm một số đi một số đơn vị: Ta lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm.

2. Bài tập vận dụng

Học sinh thực hành giải các bài tập vận dụng, áp dụng thành thạo giảm một số đi nhiều lần

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Quảng cáo

CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100

BÀI 27: GIẢM MỘT SỐ ĐI MỘT SỐ LẨN (2 TIẾT)

TIẾT 1: GIẢM MỘT SỐ ĐI MỘT SỐ LẦN

 1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được khái niệm giảm một số đi một số lần.

- Biết cách giảm một số đi một số lần bằng cách lấy số đó chia cho số lần và vận dụng để giải các bài tập liên quan tới giảm một số đi một số lần.

- Phân biệt được giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị.

- Liên hệ được giữa gấp một số lên một số lần và giảm một số đi một số lần.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

Quảng cáo

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng power point slide có hình minh họa nội bài học.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Quảng cáo

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Khởi động:

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- Gọi 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp.

Đặt tính rồi tính: 48 : 2 ; 72 : 3

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới

- HS tham gia trò chơi

- 2 HS lên bảng thực hiện phép tính chia, cả lớp làm vào vở nháp.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe.

2. Khám phá:

- Mục tiêu:

+ Nhận biết được khái niệm giảm một số đi một số lần.

+ Biết cách giảm một số đi một số lần bằng cách lấy số đó chia cho số lần và vận dụng để giải các bài tập liên quan tới giảm một số đi một số lần.

+ Phân biệt được giảm đi một số lần với giảm đi một số đơn vị.

+ Liên hệ được giữa gấp một số lên một số lần và giảm một số đi một số lần.

- Cách tiến hành:

GV đưa ra một số tình huống về giảm một số đi một số lần.

* Ví dụ 1:Cửa hàng buổi sáng bán được 60l dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

- GV hướng dẫn HS phân tích đề toán:

H: + Buổi sáng cửa hàng bán được mấy lít dầu?

+ Số lít dầu buổi chiều bán được như thế nào so với buổi sáng?

- GV hướng dẫn vẽ sơ đồ.

H: Buổi sáng số lít dầu cửa hàng bán được, được chia thành 3 phần bằng nhau. Khi giảm số lít dầu buổi chiều bán được đi 3 lần thì số lít dầu buổi chiều còn lại mấy phần?

- Yêu cầu HS suy nghĩ và tính số gà hàng dưới.

* Ví dụ 2

- GV trình chiếu hình ảnh các con thỏ như hình vẽ trong SGK và nêu bài toán.

- GV hướng dẫn HS phân tích tranh:

H: + Lúc đầu có mấy con thỏ?

+ Số thỏ lúc đầu như thế nào so với lúc sau?

H: Số thỏ được chia thành 3 phần bằng nhau. Khi giảm thỏ đi 3 lần thì số thỏ còn lại mấy phần?

H: Muốn tìm số thỏ còn lại ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS nêu bài toán.

H: Vậy muốn giảm một số đi một số lần ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS đọc lại kết luận.

- HS quan sát, lắng nghe.

TL: Buổi sáng cửa hàng buổi sáng bán được 60l dầu.

TL: Số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng.

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít dầu là: 60 : 3 = 20 (l)

Đáp số: 20 lít

- HS quan sát

- HS lắng nghe

TL: + Hàng trên có 6 con gà.

+ Giảm đi 3 lần so với lúc đầu.

TL: Số thỏ còn lại 1 phần

TL: Thực hiện phép tính chia.

6 : 3 = 2

6 con thỏ giảm đi 3 còn 2 con thỏ

- HS nêu bài toán: Lúc đầu có 6 con thỏ. Sau đó số thỏ giảm đi 3 lần. Tính số thỏ còn lại?

TL: Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

- 2 - 3 HS đọc.

3. Luyện tập

- Mục tiêu:

- Vận dụng, thực hành giải bài toán giảm một số đi một số lần.

- Cách tiến hành:

Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân)

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn cột đầu tiên:

H: Muốn giảm một số đi 3 lần ta làm thế nào?

H: Giảm 27 đi 3 lần sẽ được kết quả bao nhiêu?

- Yêu cầu HS suy nghĩ làm những phép tính còn lại vào SGK.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc nhóm 2)

- Gọi HS đọc bài toán

- GV hướng dẫn HS làm bài và phân tích bài toán.

H: Bài toán cho biết gì?

H: Bài toán hỏi gì?

H: Bài toán thuộc dạng toán gì?

H: Bài toán dạng giảm một số đi nhiều lần ta tóm tắt bằng cách nào?

- GV hướng dẫn HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.

- Gọi đại diện nhóm lên bảng chia sẻ bài làm trên bảng lớp, cả lớp làm vào vở nháp.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- 1, 2 HS đọc đề bài.

TL: Muốn giảm một số đi 3 lần ta lấy số đó chia cho 3

TL: 27 : 3 = 9

- HS thực hiện, sau khi làm xong HS cùng bàn đổi chéo bài cho nhau để kiểm tra và sửa sai cho nhau.

- 1 HS đọc bài toán.

TL: Nam có 42 nhãn vở, sau khi cho các bạn một số nhãn vở thì số nhãn vở của Nam so với lúc đầu giảm đi 3 lần.

TL: Hỏi Nam còn lại bao nhiêu nhãn vở?

TL: Bài toán thuộc dạng toán “Giảm một số đi một số lần”

TL: Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

- HS chú ý.

Bài giải

Số nhãn vở mà Nam còn lại là:

42 : 3 = 14 (nhãn vở)

Đáp số: 14 nhãn vở

4. Vận dụng:

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

- Gọi HS đọc lại nhắc lại tên bài học.

- GV nhận xét, kết luận: Giảm một số đi nhiều lần khác với giảm một số đi một số đơn vị.

+ Khi giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

+ Khi giảm mốt số đi một số đơn vị ta lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Chọn ra 5 số bất kỳ có 3 chữa số, có hàng đơn vị là 5 hoặc 0. Thực hành ra nháp: Giảm số đó đi 5 lần, sau đó tiếp tục giảm số đó đi 5 đơn vị.

- Nhận xét, tuyên dương

TL: Giảm một số đi một số lần

- HS nêu: Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và thực hiện.

Ví dụ:

+ 135 giảm đi 5 lần, rồi giảm đi 5 đơn vị.

+ 290 giảm đi 5 lần, rồi giảm đi 5 đơn vị.

4. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Quảng cáo

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm các bài soạn Giáo án Toán lớp 3 Kết nối tri thức chuẩn khác:

 • Giáo án Toán lớp 3 Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
 • Giáo án Toán lớp 3 Bài 29: Luyện tập chung
 • Giáo án Toán lớp 3 Bài 30: Mi - li - mét
 • Giáo án Toán lớp 3 Bài 31: Gam
 • Giáo án Toán lớp 3 Bài 32: Mi - li -lít

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài giảng toán lớp 3 giảm đi một số lần năm 2024

Bài giảng toán lớp 3 giảm đi một số lần năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Toán lớp 3 năm 2023 sách mới đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát theo Giáo án môn Toán 3 chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Muốn giảm một số đi một số lần ta làm thế nào?

1.3 Cách giảm một số đi số lần Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần phải giảm. Ví dụ: Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số quả táo giảm đi 5 lần.nullLàm thế nào để học giỏi toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần - Vuihoc.vnvuihoc.vn › tin › toan-lop-3-gap-mot-so-len-nhieu-lan-81null

Bớt đi làm phép tính gì?

Các bài toán có từ khóa “Cho thêm, tất cả, cả hai, nhận thêm, thêm vào…” thì làm phép cộng. Những bài xuất hiện các từ khóa “cho đi, bớt đi, ít hơn, còn lại…” thì làm phép tính trừ.nullGiải toán bằng từ khóa tiểu học: Nguy hại cho việc tư duy | giaoduc.edu.vnwww.giaoduc.edu.vn › giai-toan-bang-tu-khoa-tieu-hoc-nguy-hai-cho-viec...null

45 giảm 3 lần bằng bao nhiêu?

 1. Giảm số đã cho 3 lần nghĩa là lấy số đã cho chia cho 3. Như vậy, ta có: 45 : 3 = 15.nullVở bài tập Toán lớp 3 Bài 27: Giảm một số đi một số lần (trang 69, 70)www.vietjack.com › vbt-toan-3-kn › bai-27-giam-mot-so-di-mot-so-lannull

Giảm đi thì làm phép tính gì?

Như vậy: Muốn giảm đi một số lần của một số, ta thực hiện phép chia số đo cho số lần.nullHướng dẫn học toán lớp 3 giảm đi một số lần - Vuihoc.vnvuihoc.vn › tin › toan-lop-3-giam-di-mot-so-lan-168null