being a john là gì - Nghĩa của từ being a john

being a john có nghĩa là

.Một John được biết đến là phản ứng thái quá và giả mạo khi say rượu và cao càng nhiều càng tốt

Thí dụ

Sau khi lấy nhấm nháp của natty lite Một chàng trai là một John: tôi say quá Người bình thường: im lặng