big m little organ là gì - Nghĩa của từ big m little organ

big m little organ có nghĩa là

Một người đàn ông sở hữu cực kỳ nhỏ bộ phận sinh dục, và được đặt tên là Morgan.

Thí dụ

Bạn biết những gì họ nói về anh ấy: Big M, Little organ!

big m little organ có nghĩa là

Một người không vào trường y, mặc dù liên tục khoe khoang liên quan đến khả năng của một người.

Thí dụ

Bạn biết những gì họ nói về anh ấy: Big M, Little organ!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết big m little organ là gì - Nghĩa của từ big m little organ