bizzy-d là gì - Nghĩa của từ bizzy-d

bizzy-d có nghĩa là

Deryck whibley, giọng ca chính, guitarist và nhạc sĩ của SUM 41

Ví dụ

Deryck whibey là bizzy-d

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết bizzy-d là gì - Nghĩa của từ bizzy-d