burning some wolf hair là gì - Nghĩa của từ burning some wolf hair

burning some wolf hair có nghĩa là

mùi hôi thối kết quả từ một phong trào đặc biệt sôi nổi;Cũng được sử dụng như một cảnh báo cho bạn bè để không tiếp cận cảnh của một turd. một cụm từ mô tả được sử dụng để mô tả một mùi cực kỳ khó chịu.

Ví dụ

Whoa Whoa!Đừng đi trong phòng tắm đó, tôi đốt một ít tóc sói ở đó. Bạn 1: Bạn có ngửi thấy điều đó không?
bạn 2: yea..có chỉ bị cháy một số tóc sói Tôi không thể chờ đợi để đi làm và đốt một ít tóc sói.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết burning some wolf hair là gì - Nghĩa của từ burning some wolf hair