Cách vẽ mặt cắt cầu thang

Trong phần triển khai chi tiết cầu thang, việc tạo các View mặt bằng, mặt cắt cho đúng, nhanh và dễ thay đổi là cực kỳ quan trọng. Nếu không làm được như vậy, việc triển khai cầu thang trở nên vô cùng khó khăn.

Kiểm soát một View chi tiết còn phải quan tâm đến việc làm sao các đối tượng mới vẽ ở những bô môn khác không xuất hiện ngoài ý muốn trong View này.

Dùng Callout để trích đoạn một mặt bằng cầu thang thành một View chi tiết. Dấu trích đoạn cùng với đường bao là một ký hiệu liên kết với View được tạo.