Câu nào sau đây sai khi nói về thấu kính hội tụ

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có

Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng

Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là:

Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló

Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính

Ký hiệu của thấu kính hội tụ là:

Câu nào sau đây sai khi nói về thấu kính hội tụ

Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:

Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ

Trục chính của thấu kính hội tụ là đường thẳng

Ký hiệu của quang tâm và tiêu điểm của thấu kính lần lượt là:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về thấu kính hội tụ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Câu nào sau đây sai khi nói về thấu kính hội tụ