Cấu trúc của php

";
}
?>
5

";
}
?>
6

PHP là ngôn ngữ kịch bản máy chủ và là công cụ mạnh mẽ để tạo các trang Web động và tương tác

PHP là một giải pháp thay thế được sử dụng rộng rãi, miễn phí và hiệu quả cho các đối thủ cạnh tranh như ASP của Microsoft

Bắt đầu học PHP ngay bây giờ »

Học dễ dàng với "PHP Tryit"

Với trình chỉnh sửa "PHP Tryit" trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa mã PHP và nhấp vào nút để xem kết quả

Thí dụecho "Tập lệnh PHP đầu tiên của tôi. ";
?>


Tự mình thử »

Nhấp vào nút "Tự dùng thử" để xem nó hoạt động như thế nào


Bài tập PHP

Kiểm tra bản thân với các bài tập

Tập thể dục

Chèn phần còn thiếu của mã bên dưới để xuất "Xin chào thế giới"


Cung cấp câu trả lời "Ví dụ PHP

Tìm hiểu bằng các ví dụ. Hướng dẫn này bổ sung tất cả các giải thích với các ví dụ rõ ràng

Xem tất cả các ví dụ về PHP


Bài kiểm tra PHP

Học bằng cách làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra này sẽ cung cấp cho bạn tín hiệu về mức độ bạn biết hoặc không biết về PHP

Bắt đầu bài kiểm tra PHP


Việc học của tôi

Theo dõi tiến trình của bạn với chương trình "Học tập của tôi" miễn phí tại W3Schools

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và bắt đầu kiếm điểm

Đây là một tính năng tùy chọn. Bạn có thể học W3Schools mà không cần sử dụng My Learning

Cấu trúc của php


Tài liệu tham khảo PHP

Tài liệu tham khảo PHP của W3Schools chứa các danh mục khác nhau của tất cả các hàm, từ khóa và hằng số PHP, cùng với các ví dụ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cấu trúc rẽ nhánh switch…case trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP

Công tắc lệnh được sử dụng để lựa chọn một trong nhiều khối lệnh để thực hiện tùy chọn trên biểu thức được lựa chọn. Cú pháp cấu trúc switch…case trong PHP

switch (nhãn) { case label1. // mã sẽ được thực thi nếu n=nhãn1; . // mã sẽ được thực thi nếu n=nhãn2; . //mã sẽ được thực thi nếu n=nhãn3; . mặc định. // mã sẽ được thực thi nếu n khác với tất cả các nhãn;

Câu lệnh switch…case trong PHP đang hoạt động như thế nào? . Giá trị của nhãn lần được so sánh với các giá trị nhãn1, nhãn2, nhãn3,… của từng trường hợp. Nếu có trùng khớp, mã bên trong trường hợp đó sẽ được thực thi. Use break command; . Các câu lệnh trong mặc định sẽ được thực thi nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào

Kết quảLớn

Tư duy về cấu trúc rẽ nhánh. case trong PHP cũng giống các ngôn ngữ khác như C++, Java,… Các bạn có thể đọc bài Cấu trúc rẽ nhánh switch case và minh họa với C++ hoặc Câu lệnh switch case và toán tử điều kiện trong Java để tham khảo thêm nhé

Trong bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng vòng lặp while, do…while, for, foreach để lặp lại một loạt các hành động trong PHP

Các vòng lặp được sử dụng để thực thi cùng một khối mã nhiều lần, cho đến khi một điều kiện nhất định được trả lời

Ý tưởng cơ bản phía sau một vòng lặp là tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại trong một chương trình để tiết kiệm thời gian và công sức và tối ưu hơn

In PHP support the other type of the other loop

 • while – when ABC (điều kiện) vẫn còn đúng thì thực hiện công việc XYZ
 • do…while – Thực hiện XYZ 1 lần rồi sau đó mới kiểm tra ABC. Nếu đúng thì thực hiện XYZ tiếp cho đến khi ABC sai
 • for – lặp lại XYZ cho đến khi bộ đếm đạt đến số định mức cao nhất
 • foreach – liệt kê các phần tử trong mảng

Bạn cũng sẽ học cách lặp qua các giá trị của mảng bằng vòng lặp foreach() ở cuối chương trình này. Vòng foreach() được sinh ra là để dành cho mảng

2. Vòng lặp While trong PHP – Vòng lặp While

Câu lệnh trong khi sẽ lặp qua một khối mã cho nếu điều kiện trong câu lệnh trong khi đánh giá là đúng

cú pháp

while(condition){
  // Code to be executed
}

Ví dụ bên dưới xác định một vòng lặp bắt đầu bằng $i = 1

Vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn phí là $i nhỏ hơn hoặc bằng 3. $i sẽ tăng thêm 1 mỗi vòng chạy

";
}
?>

Kết quả

The number is 2
The number is 3
The number is 4

3. Vòng lặp do…while trong PHP

Vòng do-while là một biến thể của vòng lặp while, đánh giá điều kiện ở cuối mỗi lần lặp của vòng lặp

Với vòng lặp do-while, khối mã được thực thi một lần và sau đó điều kiện được xem xét, nếu điều kiện là đúng, câu lệnh được lặp lại miễn phí là điều kiện chỉ được đánh giá là đúng

cú pháp

do{
  // Code to be executed
}
while(condition);

Ví dụ sau định nghĩa một vòng lặp bắt đầu bằng $i = 1

Sau đó, nó sẽ tăng $i lên 1 và đầu ra

Sau đó, điều kiện được xem xét và vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn phí là $i nhỏ hơn hoặc bằng 3

";
}
while($i <= 3);
?>

Kết quả

The number is 2
The number is 3
The number is 4

Như bạn đã thấy, với vòng lặp do…while thì lần đầu tiên không cần kiểm tra điều kiện

Sự khác biệt giữa while và do…while khi lặp

Vòng lặp while khác với vòng lặp do…while as after

 • Với vòng lặp while, điều kiện cần đánh giá được kiểm tra ở đầu mỗi lần lặp, hãy thực hiện điều đó, nếu biểu thức điều kiện ước lượng thành sai, vòng lặp sẽ không bao giờ được thực thi
 • Mặt khác, với vòng lặp do-while, vòng lặp sẽ luôn được thực hiện một lần, ngay cả khi biểu thức điều kiện là sai, bởi vì điều kiện được ước tính ở cuối vòng thay vì bắt đầu

4. Vòng lặp for() trong PHP – Vòng lặp for

Vòng lặp để lặp lại một khối mã cho đến khi một điều kiện nhất định được trả lời. Nó thường được sử dụng để thực hiện một khối mã trong một số lần định nghĩa nhất

cú pháp

for(initialization; condition; increment){
  // Code to be executed
}

3 tham số của vòng lặp for có nghĩa là

 • khởi tạo. Được sử dụng để khởi động các biến đếm và được đánh giá một lần vô điều kiện trước lần thực hiện đầu tiên của phần thân của vòng lặp
 • tình trạng. Vào đầu mỗi lần lặp lại, điều kiện được đánh giá cao. Nếu nó đánh giá là đúng, vòng lặp tiếp tục và các câu lệnh lồng nhau được thực hiện. Nếu nó ước tính thành sai, vòng lặp thực hiện sẽ kết thúc
 • tăng. Nó cập nhật bộ đếm vòng lặp với một giá trị mới. Nó được đánh giá vào cuối mỗi lần lặp lại

Ví dụ dưới đây định nghĩa một vòng lặp bắt đầu bằng $i = 1. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi $i nhỏ hơn hoặc bằng 3

Biến $ tôi sẽ tăng thêm 1 mỗi vòng chạy

";
}
?>

Kết quả

________số 8

5. Vòng lặp foreach() trong PHP – Vòng lặp foreach

Vòng lặp foreach được sử dụng để lặp qua các mảng

cú pháp

foreach($array as $value){
  // Code to be executed
}

Ví dụ sau đây cho thấy một vòng lặp sẽ có giá trị của mảng đã chọn

";
}
?>
0

Kết quả

";
}
?>
1

Có thêm một cú pháp của vòng lặp foreach, đó là phần mở rộng của vòng lặp đầu tiên

";
}
?>
2

Ví dụ

";
}
?>
3

Kết quả

";
}
?>
4

TỔNG KẾT

Như vậy là bạn đã biết cách hoạt động của vòng lặp trong PHP. Cũng đơn giản thôi phải không nào?

Bài tới chúng ta sẽ học về hàm trong PHP. Bắt đầu đến những phần khó hơn. Hãy cẩn thận chỉ ôn tập lại bài đã học của bạn nhé