Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình sau có chiều:

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

A. Từ B sang A

B. Từ A sang B.

C. Không đủ dữ kiện để xác định chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

D. Không xác định được chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

Các câu hỏi tương tự

Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu M của một cuộn dây dòng điện chạy qua như hình 30.1 SBT. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo chiều từ A đến B thì lực điện từ tác dụng lên AB có:

A. Phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên

B. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới

C. Phương song song với trục của cuộn dây, chiều hướng ra xa đầu M của cuộn dây

D. Phương song song với trục của cuộn dây, chiều hướng tới đầu M của cuộn dây

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết yếu tố nào?

A. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều dài của dây

B. Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ tại điểm đó

C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.

D. Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó.

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3 SGK.

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Đặt nam châm điện vuông góc với một dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua như hình 39.2 SGK. Xác định các chiều của điện từ tác dụng lên điểm N của dây dẫn.

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu của thanh nam châm thẳng (hình 30.2 SBT). Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dây dẫn biết rằng dòng điện chạy qua dây dẫn có chiều từ B đến A.

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình sau có chiều:

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

A. Từ B sang A

B. Từ A sang B

C. Không đủ dữ kiện để xác định chiều dòng điện qua dây dẫn AB

D. Không xác định được chiều dòng điện qua dây dẫn AB

Lực điện từ – C2 trang 74 sgk Vật lí lớp 9. Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Hướng dẫn giải:

Dòng điện chạy qua đoạn dây AB có chiều từ B đến A

25/03/2022 12

A. Từ B sang A

Đáp án chính xác

C. Không đủ dữ kiện để xác định chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

D. Không xác định được chiều dòng điện qua dây dẫn AB.

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều từ B sang A→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hình dưới đây mô tả khung dây có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Về vị trí này của khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng?

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Xem đáp án » 25/03/2022 14

Đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Hãy cho biết lực từ vẽ ở hình nào đúng?

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Xem đáp án » 25/03/2022 13

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với đường sức từ thì:

Xem đáp án » 25/03/2022 11

Hình dưới đây mô tả khung dây có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường, trong đó khung quay đang có vị trí mà mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ. Về vị trí này của khung dây, ý kiến nào dưới đây là đúng?

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Xem đáp án » 25/03/2022 11

Theo quy tắc bàn tay trái, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo:

Xem đáp án » 25/03/2022 9

Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào:

Xem đáp án » 25/03/2022 9

Xác định câu nói đúng về tác dụng của từ trường lên đoạn dây dẫn có dòng điện.

Xem đáp án » 25/03/2022 9

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường giữa hai nhánh của một nam châm hình chữ U. Khung dây sẽ quay đến vị trí nào thì dừng lại?

Xem đáp án » 25/03/2022 9

Một thanh nam châm thẳng đã bị tróc hết vỏ sơn, mấu dấu các cực. Để xác định tên từ cực, ta có thể cho từ trường của thanh nam châm này tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua. Giả sử dây dẫn mang dòng điện có chiều như hình vẽ. Chọn phương án đúng:

Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều

Xem đáp án » 25/03/2022 8

Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

Xem đáp án » 25/03/2022 6

Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

Xem đáp án » 25/03/2022 5

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình có chiều