Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19 2 gam Cu giá trị của m là

Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 28,8 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.                              B. 25,2.                              

C. 16,8.                              D. 12,6.

B


Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19 2 gam Cu giá trị của m là

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

LĂNG KÍNH - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

CHỮA ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 2 - THPT NGÔ QUYỀN - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

CÔNG PHÁ VDC 9+ GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

THẤU KÍNH ( PHẦN 2 ) - 2k5 Livestream Lý thầy Tùng

Vật lý

LUYỆN ĐỀ GIỮA HỌC KÌ 2 (BUỔI 04) - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

Xem thêm ...

Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư,...

Câu hỏi: Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là

A. 11,2

B. 14,0

C. 8,4

D. 16,8

Đáp án

D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2019 (mã đề 217)

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học

Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là

A. 11,2. B. 14. C. 8,4. D. 16,8.