Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ

Một lớp có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 bạn học sinh saocho có đúng 3 học sinh nữ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B.

Chọn 3 học sinh nữ trong 20 học sinh có

Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ
cách. Chọn 2 học sinh trong 15 học sinh nam có
Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ
cách. Vậy có tất cả
Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ
cách cần tìm.

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh sao cho trong 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ… Giải hộ

Home/ Môn học/Toán/Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh sao cho trong 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ… Giải hộ