Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào một bàn dài có 5 ghế mỗi người một ghế

Xếp 5 học sinh A, B, C, D, E vào một dãy 5 ghế thẳng hàng có \(5!\) cách xếp \( \Rightarrow n\left( \Omega  \right) = 5! = 120\).

Gọi X là biến cố: “hai bạn A và B không ngồi cạnh nhau” \( \Rightarrow \) Biến cố đối \(\bar X\): “hai bạn A và B ngồi cạnh nhau”.

Buộc hai bạn A và B coi là 1 phần tử, có 2! cách đổi chỗ 2 bạn A và B trong buộc này.

Bài toán trở thành xếp 4 bạn (AB), C, D, E vào một dãy 4 ghế thẳng hàng \( \Rightarrow \) Có 4! cách xếp.

\( \Rightarrow n\left( {\bar X} \right) = 2!.4! = 48\).

\( \Rightarrow P\left( {\bar X} \right) = \dfrac{{n\left( {\bar X} \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \dfrac{{48}}{{120}} = \dfrac{2}{5}\).

Có 7 học sinh nữ và 3 học sinh nam. Ta muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để:

a) Sắp xếp tùy ý.

b) Các bạn nam ngồi cạnh nhau và các bạn nữ ngồi cạnh nhau.

c) 3 học sinh nam ngồi kề nhau.

d) Không có 2 bạn nam nào ngồi cạnh nhau.

Xem chi tiết

 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 5 người ngồi vào một bàn dài?

  • A. 20
  • B. 25
  • C. 120
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47438

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 11 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu năm học 2017 - 2018

  25 câu hỏi | 45 phút

  Bắt đầu thi

 

 

Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào một bàn dài có 5 ghế mỗi người một ghế

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là?
 • Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ.
 • Tìm hệ số của x12  trong khai triển \({\left( {2x - {x^2}} \right)^{10}}.\)
 • Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 5 người ngồi vào một bàn dài?
 • Từ các chữ số  có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có  chữ số khác nhau ?
 • Nhãn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng  chữ cái tiếng Việt), p
 • Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng toàn trường?
 • Tính tổng S của tất cả các giá trị  của x  thỏa mãn \({P_2}.{x^2}-{P_3}.x = 8.\)
 • Trong một trường THPT, khối  có  học sinh nam và  học sinh nữ.
 • Tính tổng S tất cả các hệ số trong khai triển \({\left( {3x - 4} \right)^{17}}.\)
 • Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn?
 • Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên bé hơn 100 ?
 • Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau?
 • Một tổ gồm  học sinh. Cần chia tổ đó thành ba nhóm có  học sinh,  học sinh và  học sinh.
 • Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn \(2C_{n + 1}^2 + 3A_n^2 - 20 < 0\)?
 • Cho đa giác đều n đỉnh, \(n \in N\) và \(n \ge 3.\) Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo.
 • Trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
 • Một chiếc hộp đựng 7 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đen, 5 viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu trắng.
 • Số 253125000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?
 • Cho tập hợp \(A = \left\{ {0;{\rm{ }}1;{\rm{ }}2;{\rm{ }}3;{\rm{ }}4;{\rm{ }}5} \right\}\).
 • Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?
 • Đội tuyển học sinh giỏi của một trường THPT có 8 học sinh nam và 4 học sinh nữ.
 • Tìm hệ số của \({x^6}\) trong khai triển \({\left( {\frac{1}{x} + {x^3}} \right)^{3n + 1}}\) với \(x \ne 0\), biết n là số n
 • Xếp 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ vào một bàn tròn 10 ghế.
 • Tìm số nguyên dương n thỏa mãn \(C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^2 + ... + C_{2n + 1}^n = {2^{20}} - 1\).

ADSENSE

ADMICRO

Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào một bàn dài có 5 ghế mỗi người một ghế

Bộ đề thi nổi bật

Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào một bàn dài có 5 ghế mỗi người một ghế

a) Sắp xếp 5 học sinh vào 5 ghế là hoán vị của 5 học sinh. Do đó số cách xếp 5 bạn học sinh vào 5 chiếc ghế là: P5 = 5! = 5.4.3.2.1 = 120 (cách).

Vậy có tất cả 120 cách xếp một nhóm 5 học sinh ngồi vào một dãy 5 chiếc ghế.

b) Nếu bạn Nga ngồi một ghế ngoài cùng bên trái thì còn lại cần xếp 4 bạn học sinh còn lại vào 4 chiếc ghế còn lại là hoán vị của 4 học sinh. Do đó số cách xếp 4 bạn học sinh vào 4 chiếc ghế là: P4 = 4! = 4.3.2.1 = 24 (cách).

Vậy có tất cả 24 cách xếp một nhóm 5 học sinh ngồi vào một dãy 5 chiếc ghế trong đói Nga ngồi chiếc ghế ngoài cùng bên trái.

Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào 1 bàn dài có 5 ghe?

Số cách xếp 5 người ngồi vào một bàn dài chính là số hoán vị của 5 phần tử. Vậy có P5=120 P 5 = 120 cách.

Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh vào một băng ghế có 5 chỗ ngồi?

Giải chi tiết: Mỗi cách đổi chỗ 1 trong 5 người trên băng ghế là 1 hoán vị. Vậy có P5 = 5! = 120 cách xếp chỗ cho 5 người.

Sắp xếp 5 sinh viên vào một bàn dài có 5 chỗ ngồi hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

Để sắp xếp 5 bạn ngồi vào 1 ghế dài ta có 5! = 120 cách. Vậy số cách sắp xếp 5 học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau là 120 – 48 = 72 cách.

Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bàn vào 5 ghế xếp thành một hàng dọc?

=120 P 5 = 5 ! = 120 (cách).