criddy là gì - Nghĩa của từ criddy

criddy có nghĩa là

Cảm giác được đói vào buổi sáng sau một đêm đi chơi lớn - có thể được áp dụng khi bạn buồn ngủ.

Thí dụ

*thức dậy sau khi lớn đêm đi chơi*
"Làm thế nào bạn kéo lên anh bạn" *Vô cùng mệt mỏi và đói*
"Tôi rất chết tiệt criddy"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết criddy là gì - Nghĩa của từ criddy