Đặt điện áp u bằng 100 căn 2 cos 100pt

Đặt một điện áp (u = 100căn 2 cos( (100pi t + (pi )(6)) )( V ) ) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm ((1)(pi )H ) và tụ điện có điện dung (((((2.10)^( - 4))))(pi )F ) mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có phương trình là


Câu 83445 Vận dụng

Đặt một điện áp \(u = 100\sqrt 2 cos\left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( V \right)\) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\dfrac{1}{\pi }H\) và tụ điện có điện dung \(\dfrac{{{{2.10}^{ - 4}}}}{\pi }F\) mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có phương trình là


Đáp án đúng: b


Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính cảm kháng: \({Z_L} = \omega L\)

+ Sử dụng biểu thức tính dung kháng: \({Z_C} = \dfrac{1}{{\omega C}}\)

+ Sử dụng biểu thức tính tổng trở: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} \)

+ Sử dụng biểu thức định luật ôm: \(I = \dfrac{U}{Z}\)

Phương pháp giải bài tập mạch xoay chiều RLC - pha u, i - Viết phương trình u, i --- Xem chi tiết

...

Đặt điện áp u = 1002cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H, và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C từ giá trị 50/π µF đến 80/π µF thì công suất tiêu thụ của mạch

A. không thay đổi

B. tăng đơn điệu

C. lúc đầu tăng sau đó giảm

D. giảm đơn điệu


Câu hỏi hot cùng chủ đề

Đặt điện áp (u = 100sqrt 2 .cos left( {100pi t} right)(V))

(t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 80Ω, tụ điện có điện dung (frac{{{{10}^{ - 4}}}}{{2pi }}F)

và cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm(frac{1}{pi }) (H). Khi đó, cường dòng điện trong đoạn mạch sớm pha (frac{pi }{4}) so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Điện trở của cuộn dây có giá trị là


A.

B.

C.

D.

26/08/2021 3,331

A. sớm pha hơn một góc 0,22π.

Đáp án chính xác

C. trễ pha hơn một góc 0,22π.

D. trễ pha hơn một góc 0,25π.

Chọn đáp án AKhi C biến thiên để UC cực đại thì điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RLTừ hình vẽ, ta có :→ Vậy điện áp hai đầu điện trở sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc 0,22π rad.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều u=U0cosωt V với L thay đổi được. Đồ thị biểu diễn điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở cuộn cảm (nét đứt) và đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch (nét liền) theo cảm kháng được cho như hình vẽ. R gần nhất giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 26/08/2021 618

Một đoạn dây dẫn chuyển động với vận tốc v trong một từ trường đều B và có điện tích xuất hiện ở hai đầu của đoạn dây như hình vẽ. Cảm ứng từ có

Xem đáp án » 26/08/2021 466

Chiết suất của thủy tinh phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo công thức n=1,26+7,555.10-4λ2  với λ là bước sóng trong chân không, đo bằng m. Chiếu chùm áng hẹp gồm hai màu đỏ và tím ( màu đỏ có bước sóng 0,76μm và tím có bước sóng 0,38μm) từ không khí vào thủy tinh với góc tới 450. Góc giữa tia đỏ và tia tím trong thủy tinh là:

Xem đáp án » 26/08/2021 445

Tia tử ngoại được ứng dụng để:

Xem đáp án » 26/08/2021 393

Đặt điện áp u=U2cosωt chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn cảm là:

Xem đáp án » 26/08/2021 379

Hạt nhân XZ1A1 bền hơn hạt nhân XZ2A2, gọi Δm1, Δm2 lần lượt là độ hụt khối của X và Y. Biểu thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 26/08/2021 360

Một bóng đèn Compact – UT 40 có ghi 11 W, giá trị 11 W này là gì

Xem đáp án » 26/08/2021 345

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R một điện áp U thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở là I. Đường nào sau là đường đặc trưng Vôn – Ampe của đoạn mạch:

Xem đáp án » 26/08/2021 336

Nguồn âm (coi như một điểm) đặt tại đỉnh A của tam giác vuông ABC A^=900. Tại B đo được mức cường độ âm là L1 = 50,0 dB. Khi di chuyển máy đo trên cạnh huyền BC từ B tới C người ta thấy : thoạt tiên mức cường độ âm tăng dần tới giá trị cực đại L2 = 60,0 dB sau đó lại giảm dần. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Mức cường độ âm tại C là

Xem đáp án » 26/08/2021 303

Một vật sáng AB cho ảnh qua thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một khoảng 1,8 m. Ảnh thu được cao gấp 0,2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:

Xem đáp án » 26/08/2021 279

Một nhà máy phát điện hạt nhân có công suất phát điện là 1000 MW và hiệu suất 25% sử dụng các thanh nhiên liệu đã được làm giàu U92235 đến 35% ( khối lượng U92235 chiếm 35% khối lượng thanh nhiên liệu). Biết rằng trung bình mỗi hạt nhân U92235 phân hạch tỏa ra 200MeV cung cấp cho nhà máy. Cho NA=6,022.1023mol-11MeV=1,6.10-13J. Khối lượng các thanh nhiên liệu cần dùng trong một năm (365 ngày) là:

Xem đáp án » 26/08/2021 250

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Xem đáp án » 26/08/2021 247

Vệ tinh VINASAT – 1 có tọa độ địa lý 1320 kinh Đông, vệ tinh ở độ cao 35927 km so với mặt đất. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) có tọa độ 210 vĩ Bắc, 1050 kinh Đông. Coi Trái Đất có dạng hình cầu đồng chất bán kính 6400 km, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Thời gian kể từ lúc VTV phát tín hiệu sóng cực ngắn đến khi VINASAT – 1 nhận được là

Xem đáp án » 26/08/2021 227

Nam châm không tác dụng lên

Xem đáp án » 26/08/2021 217

Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 5 mH và tụ điện có C=2μF. Điện áp hai bản tụ điện có biểu thức u=2cosωt V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là:

Xem đáp án » 26/08/2021 180