Đề bài - bài 3 phần v trang 131 sgk sinh học 10

(2) Miễn dịch tế bào: có đại thực bào, bạch cầu trung tính: thực bào tế bào lạ...tế bào T độc: tiêm chất độc để giết chết tế bào bị nhiễm vi sinh vật.

Đề bài

Cho sơ đồ sau:

Hãy cho ví dụ minh hoạ từng loại miễn dịch (1), (2).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Miễn dịch

Lời giải chi tiết

(1) Miễn dịch thể dịch: cơ thể hình thành các kháng thể để phản ứng làm trung hòa kháng nguyên; các kháng thể ở trong huyết tương, dịch tế bào.

(2) Miễn dịch tế bào: có đại thực bào, bạch cầu trung tính: thực bào tế bào lạ...tế bào T độc: tiêm chất độc để giết chết tế bào bị nhiễm vi sinh vật.