Đề bài - giải bài 4 trang 11 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

- Bản đồ nào kích thước càng lớn, càng thể hiện được nhiều chi tiết thì tỉ lệ càng lớn.

Đề bài

Cho bản đồ Hành chính Việt Nam có kích thước lần lượt là:

Bản đồ A: 15,5 x 20 cm, bản đồ B: 28 x 35 cm, bản đồ C: 84 x 116 cm.

Em hãy cho biết:

- Bản đồ có tỉ lệ lớn nhất.

- Bản đồ thể hiện được ít chi tiết nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì cùng thể hiện Bản đồ hành chính Việt Nam nên:

- Bản đồ nào kích thước càng lớn, càng thể hiện được nhiều chi tiết thì tỉ lệ càng lớn.

-Bản đồ nào kích thước càng nhỏ thì thể hiện được ít chi tiết.

Lời giải chi tiết

- Bản đồ có tỉ lệ lớn nhất: C.

- Bản đồ thể hiện được ít chi tiết nhất: A.