Đề bài - giải bài 7 trang 39 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

(1) Do sự đốt nóng của Mặt Trời, nước từ sông, hồ, đại dương,... bốc hơi, cung cấp nước cho khí quyển.

Đề bài

Em hãy hoàn thành sơ đồ quá trình hình thành mây và mưa vào vở bằng cách chú thích cho các mũi tên.

Đề bài - giải bài 7 trang 39 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 5 SGK để hoàn thành bài tập.

Đề bài - giải bài 7 trang 39 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 5. Quá trình hình thành mây và mưa

Lời giải chi tiết

(1) Do sự đốt nóng của Mặt Trời, nước từ sông, hồ, đại dương,... bốc hơi, cung cấp nước cho khí quyển.

(2) Cơ thể sinh vật thoát hơi cũng cung cấp nước cho khí quyển.

(3) Hơi nước ngưng tụ thành mây.

(4) Các hạt nước trong mây lớn dần và khi đủ nặng sẽ rơi xuống thành mưa.