Để thay đổi tốc độ cơ điện xoay chiều 1 pha ta dụng phương pháp nào sau đây

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Câu 1:Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ cao

B. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ thấp

C. Khi VR tăng, tốc độ quay động cơ cao

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 2:Khi sử dụng động cơ điện xoay chiều một pha, người ta phải điều khiển chế độ:

A. Điều khiển tốc độ

B. Mở máy

C. Đảo chiều

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3:Phương pháp điều khiển tốc độ nào thường được sử dụng:

A. Thay đổi số vòng dây stato

B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển điện áp và tần số đưa vào động cơ

D. Đáp án khác

Đáp án: C

Câu 4:Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

A. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

B. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số

C. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Đáp án: A

Câu 5:Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta:

A. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

B. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp

C. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp

D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Đáp án: B

Câu 6:Biến trở VR có liên hệ gì với Triac?

A. Khi VR giảm, Triac dẫn nhiều

B. Khi VR giảm, Triac dẫn ít

C. Khi VR tăng, Triac dẫn nhiều

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án: A

Câu 7:Trong mạch điều khiển động cơ một pha:

A. Đóng công tắc, Triac dẫn

B. Đóng công tắc, Triac chưa dẫn

C. Mở công tắc, Triac dẫn

D. Đáp án khác

Đáp án: B

Câu 8:Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ:

A. Quạt trần

B. Quạt bàn

C. Quạt treo tường

D. Máy bơm nước

Đáp án: D

Câu 9:Để thay đổi tốc độ động cơ một pha, người ta có thể:

A. Thay đổi số vòng dây stato

B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 10:Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:

A. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

B. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

D. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Đáp án: B. Vì đây là động cơ điện xoay chiều một pha.

Lý thuyết Công nghệ 12: Bài 15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

I. Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

1. Công dụng.

Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha là mạch dung để thay đổi tốc độ của động cơ điện xoay chiều một pha.

2. Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện một pha.

- Thay đổi số vòng dây của stato.

- Điều khiển điện áp đưa vào động cơ.

- Điều khiển tần số dòng điện đưa vào động cơ.

Hiện nay việc sử dụng các mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ một pha bằng cách điều khiển điện áp và tần số đưa vào động cơ được sử dụng khá phổ biến

II. Nguyên lý điều khiển tốc độ động cơ một pha.

- Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp. Tốc độ được điều khiển bằng mạch điện tử thay đổi trị số

- Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số và điện áp đưa vào ĐC. Mạch điều khiển có nhiệm vụ điều khiển tần số f1và điện áp U1thành tần số f2và điện áp U2đưa vào ĐC

III. Một số mạch điều khiển tốc độ ĐC một pha.

- Công dụng của mạch:Điều khiển động cơ bằng triac.

- Sơ đồ mạch.

-Chức năng các linh kiện trong mạch.

- Nguyên lý hoạt động của mạch: Điều khiển khoảng thời gian dẫn dòng của triac để thay đổi trị số hiệu dụng điện áp đưa vào động cơ

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 15 Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha có đáp án. Hãy cùng tham khảo dưới đây để giải quyết các câu hỏi như để điều khiển tốc độ động cơ một pha có thể sử dụng phương pháp nào ? và để thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều 1 pha ta dùng phương pháp nào sau đây ? Hãy cùng theo dõi với onthihsg nhé.

Tải về

Câu 1. Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ:A. Quạt trần

B. Quạt bàn

C. Quạt treo tường

D. Máy bơm nước

Câu 2. Để thay đổi tốc độ động cơ một pha, người ta có thể:A. Thay đổi số vòng dây stato

B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 3. Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:A. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

B. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

D. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Câu 4. Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:A. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

B. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số

C. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 5. Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta:A. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

B. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp

C. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp

D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 6. Biến trở VR có liên hệ gì với Triac?A. Khi VR giảm, Triac dẫn nhiều

B. Khi VR giảm, Triac dẫn ít

C. Khi VR tăng, Triac dẫn nhiều

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 7. Trong mạch điều khiển động cơ một pha:A. Đóng công tắc, Triac dẫn

B. Đóng công tắc, Triac chưa dẫn

C. Mở công tắc, Triac dẫn

D. Đáp án khác

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng:A. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ cao

B. Khi VR giảm, tốc độ quay động cơ thấp

C. Khi VR tăng, tốc độ quay động cơ cao

D. Đáp án khác

Câu 9. Khi sử dụng động cơ điện xoay chiều một pha, người ta phải điều khiển chế độ:A. Điều khiển tốc độ

B. Mở máy

C. Đảo chiều

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Phương pháp điều khiển tốc độ nào thường được sử dụng:

A. Thay đổi số vòng dây stato

B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển điện áp và tần số đưa vào động cơ

D. Đáp án khác

Để thay đổi tốc độ cơ điện xoay chiều 1 pha ta dụng phương pháp nào sau đây

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12 BÀI 15 : MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 A
Câu 2 D Câu 7 B
Câu 3 B Câu 8 A
Câu 4 A Câu 9 D
Câu 5 B Câu 10 C

Câu 1 : Vì Máy bơm nước động cơ một pha không thay đổi tốc độ.

Câu 2 : Để thay đổi tốc độ động cơ một pha, người ta có thể thay đổi số vòng dây stato, điều khiển điện áp đưa vào động cơ và điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

Câu 3 : Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha là thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha . Vì đây là động cơ điện xoay chiều một pha.

Câu 4 : Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

Câu 5 : Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta thay đổi tần số, thay đổi điện áp

Câu 7 : Trong mạch điều khiển động cơ một pha đóng công tắc, Triac chưa dẫn

Câu 9 : Khi sử dụng động cơ điện xoay chiều một pha, người ta phải điều khiển chế độ điều khiển tốc độ, mở máy và đảo chiều

Câu 10 : Phương pháp điều khiển tốc độ nào thường được sử dụng điều khiển điện áp và tần số đưa vào động cơ