e-woman là gì - Nghĩa của từ e-woman

e-woman có nghĩa là

Người phụ nữ E, danh từ.

Một người dùng internet tự mình làm phụ nữ.Một Nữ E-Woman không nhất thiết là một phụ nữ trong thế giới thực (thế giới tồn tại bên ngoài máy tính), nhưng có thể là một trong hai giới, nhưng là nam thường xuyên nhất.Người phụ nữ điện tử thường từ 40 tuổi trở lên và vượt qua thời gian của họ quyến rũ những người đàn ông trẻ tuổi, tuổi teen qua internet bởi Masquerading với tư cách là những con cái tuổi teen.

Ví dụ

Demine0 là Whipped bởi người phụ nữ E-E-MỚI.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết e-woman là gì - Nghĩa của từ e-woman