fat c là gì - Nghĩa của từ fat c

fat c có nghĩa là

1.N.Một cơ thể lớn trên trời, với xu hướng phổ biến để đặt đồng hồ báo thức của mình thành 9:59 tối.Điều này đã được quy cho lâm sàng do thực tế là Applebees bắt đầu phục vụ các món khai vị một nửa vào thời điểm trùng khớp.Thường bị nhầm với một con bò Sasquatch hoặc keo của Elmer.Thường nhầm mình với một vận động viên thể hình.

2.N.Một quả bóng căng thẳng, sống, thở.

3. n.Một người nội trợ không được bảo vệ, người làm cho nó trở thành một điểm để tiêu diệt một đối tượng vô tri có giá trị lớn cho chủ nhà.

4. n.Những kẻ ám ảnh thường tìm thấy chủ sở hữu tự chọn Amoung.

5. n.Thuộc về một frat, không phải là một tình huynh đệ.

6. v. Để trở thành một thằng ngốc.

Thí dụ

~ Yo Son, bạn có thể cho tôi đi xe đến câu lạc bộ tối nay không?
~ Nah anh bạn, tôi takin béo C.
~ Tôi nghĩ rằng bạn đã có một minivan.
~ Tôi làm.
~ Sự thật Nigga.