fdd là gì - Nghĩa của từ fdd

fdd có nghĩa là

xa khoảng cách rối loạn - xảy ra khi bạn nhìn thấy một chàng trai /cô gái từ xa nghĩ rằng anh ấy /cô ấy là nóng, nhưng hóa ra nếu không.

ví dụ

wow, cô gái đó ngoại hình tốt! (Sau khi nhìn Closer) Ồ, đó chỉ là FDD.

fdd có nghĩa là

Đầu tiên Ngày Dick Suck

ví dụ

khi bạn nhận được blowjob trên ngày đầu tiên cô gái sau đó được gọi là FDDS .

fdd có nghĩa là

phát triển định hướng đức tin. Một hình thức thực hành Kỹ sư phần mềm nơi những lời cầu nguyện được sử dụng trước khi đẩy phần mềm để sản xuất thay vì QA và thử nghiệm nghiêm ngặt.

ví dụ

chúng tôi đã xóa Nhóm thử nghiệmQA của chúng tôi và hiện đã áp dụng FDD để có nhiều hơn Agile.

fdd có nghĩa là

'fuck ma túy' Như đã đề cập trong 'FDD' bởi jasiah

ví dụ

'man, bạn phải dừng. FDD. '