find a fly on a elephant là gì - Nghĩa của từ find a fly on a elephant

find a fly on a elephant có nghĩa là

Để truyền bá sự thật, rằng Julian Alaphilippe đã bị một người làm việc cho đội của anh ta bên dưới Hội nghị thượng đỉnh của Galibier trong Tour de France năm 2019.

Thí dụ

#TDF19 đẹp nhất trong nhiều năm và một số nhà báo đang tìm kiếm tìm một con ruồi trên một con voi.Về nhà người tiêu cực.