Functional discount là gì

Functional Discount là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Functional Discount / Chiết Khấu Theo Chức Năng trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Functional Discount
Tiếng Việt Chiết Khấu Theo Chức Năng
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Functional Discount là gì?

  • Functional Discount là Chiết Khấu Theo Chức Năng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Functional Discount

  • Chiết Khấu Theo Chức Năng tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Functional Discount là gì? (hay Chiết Khấu Theo Chức Năng nghĩa là gì?) Định nghĩa Functional Discount là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Functional Discount / Chiết Khấu Theo Chức Năng. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Functional discount là gì