Fur tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ furs tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

Fur tiếng Anh là gì
furs
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ furs

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

furs tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ furs trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ furs tiếng Anh nghĩa là gì.

fur /fə:/


Thuật ngữ liên quan tới furs

 • sequestrums tiếng Anh là gì?
 • tress tiếng Anh là gì?
 • donnas tiếng Anh là gì?
 • Mix of fiscal and money policy tiếng Anh là gì?
 • unfairness tiếng Anh là gì?
 • discriminative tiếng Anh là gì?
 • mafiology tiếng Anh là gì?
 • confrontationist tiếng Anh là gì?
 • self-addressed tiếng Anh là gì?
 • deluges tiếng Anh là gì?
 • exuberant tiếng Anh là gì?
 • crushingly tiếng Anh là gì?
 • playtherapy tiếng Anh là gì?
 • expandor tiếng Anh là gì?
 • Price tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của furs trong tiếng Anh

furs có nghĩa là: fur /fə:/*  danh từ- bộ lông mao, loài thú- bộ da lông thú=a fox fur+ bộ da lông cáo*  định ngữ- bằng da lông thú=a fur coat+ cái áo choàng bằng da lông thú- (y học) tưa (lưỡi)- cấn (nước), cặn, cáu (ở đáy ấm, đáy nồi)!to makw the fur fly- làm ầm ỹ, gây rối loạn- rất chóng vánh, làm rất nhanh*  ngoại động từ- lót da lông vào (áo), viền da lông vào (áo)- mặc áo lông thú cho (ai)- làm tưa (lưỡi)- làm (nồi, ấm) đóng cáu- cạo cáu ở (nồi, ấm...)- ken phẳng (sàn gỗ)*  nội động từ- tưa (lưỡi)- đóng cáu (nồi, ấm)

Đây là cách dùng furs tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ furs tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh