gaithersburg chanchi là gì - Nghĩa của từ gaithersburg chanchi

gaithersburg chanchi có nghĩa là

Về cơ bản, một số đứa trẻ đổ xô spam spam trên Snapchat, mặc quần áo shitty và gọi trẻ em da trắng "puto gringo" trong phòng tắm.Không có ý thức về đạo đức hoặc định hướng chung.

Thí dụ

Tại sao bạn thậm chí sẽ gửi điều đó? ah Hes a Gaithersburg Chanchi

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết gaithersburg chanchi là gì - Nghĩa của từ gaithersburg chanchi