giant meaty horse cock là gì - Nghĩa của từ giant meaty horse cock

giant meaty horse cock có nghĩa là

Một ass ngu ngốc giáo viên toán người cums ra khỏi tai.

Ví dụ

Tôi ghét rằng giáo viên.Cô ấy là một cặc ngựa thịt khổng lồ.