Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

 • Bài giảng Giải tích 2 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  (NB) Bài giảng Giải tích 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các ứng dụng của phép tính vi phân, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p quangbinhuni 21/03/2022 18 0

 • Bài giảng Giải tích 3 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  (NB) Bài giảng Giải tích 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về chuỗi số; Chuỗi số dương; Phương trình vi phân cấp một; Phương trình vi phân cấp hai; Phép biến đổi Laplace và phép biến đổi ngược; Đạo hàm, tích phân và tích các phép biến đổi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p quangbinhuni 21/03/2022 16 0

 • Bài giảng Giải tích 1 - TS. Bùi Xuân Diệu

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  (NB) Bài giảng Giải tích 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm số một biến số; Tích phân; hàm số nhiều biến số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p quangbinhuni 21/03/2022 16 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 1 Nhập môn về sinh học phân tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lược sử; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Những đóng góp lớn của sinh học phân tử hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p quangbinhuni 21/03/2022 15 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 2 Sự sao chép DNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Sự sao chép của DNA; Sửa sai trong sao chép và khi không sao chép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p quangbinhuni 21/03/2022 17 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 3 Các loại RNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Các RNA và vai trò của chúng; Cắt nối ở RNA tế bào nhân thật: khái niệm, cắt nối RNA trong nhân tế bào nhân thật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p quangbinhuni 21/03/2022 15 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 5 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 5 Quá trình dịch mã, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố cần thiết cho quá trình dịch mã; Diễn biến dịch mã ở ribosom (chu trình ribosom); Nhu cầu năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp protein; Độ chính xác của quá trình dịch mã; Các yếu tố ức chế quá trình dịch mã.

   65 p quangbinhuni 21/03/2022 15 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 4 Sự phiên mã và mã di truyền, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc chung; Sự phiên mã ở tế bào nhân nguyên thuỷ; Sự phiên mã ở tế bào nhân thật; Phiên mã ngược ở retrovirus; Mã di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p quangbinhuni 21/03/2022 16 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 6 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 6 Điều hoà hoạt động gen, cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều hoà quá trình sao chép; Điều hoà quá trình phiên mã; Kiểm soát cảm ứng âm; Kiểm soát ức chế âm; Cơ chế điều hoà suy giảm; Kiểm soát cảm ứng dương; Đa kiểm soát; Kiểm soát sau dịch mã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p quangbinhuni 21/03/2022 15 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 7+8 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 7+8 Di truyền vi khuẩn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu di truyền của vi khuẩn; Sự sao chép ở nhiễm sắc thể; Các kiểu sao chép DNA ở E.coli; Sự tái tổ hợp di truyền và sự truyền các tính trạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p quangbinhuni 21/03/2022 15 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 9 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 9 Đột biến gene, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại đột biến; Nguyên nhân đột biến; Các cơ chế chống lại đột biến; Các tính trạng đột biến và protein đột biến; Đột biến gen và ung thư; Các hệ thống chọn lọc đột biến ở vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p quangbinhuni 21/03/2022 14 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 10 - Bùi Hồng Quân

  Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

  Bài giảng Sinh học phân tử: Chương 10 Các phương pháp phân tích DNA, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chiết tách DNA; Các phương pháp định tính và định lượng sơ bộ acid nucleic; Kỹ thuật cắt, nối, lai DNA và ứng dụng; Các phương pháp xác định trình tự DNA; Kỹ thuật PCR. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p quangbinhuni 21/03/2022 16 0

 • Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 42
 • Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Giáo trình Giải tích 1 Đại học Khoa học Tự nhiên