give your friend a hug day là gì - Nghĩa của từ give your friend a hug day

give your friend a hug day có nghĩa là

Ngày bạn cho người bạn thân nhất của bạn/bạn bè một cái ôm.

Thí dụ

Mùi Soooo.Whyd Bạn ôm tôi? ”Càng xấu của tôi, anh bạn

give your friend a hug day có nghĩa là

Quốc gia cho người bạn thân nhất của bạn một ngày ôm được tổ chức hàng năm vào 27 tháng 9.Ý tưởng về Ngày ôm quốc giakhuyến khích những người bạn thân nhất ôm thường xuyên hơn.Hãy ôm người bạn thân nhất của bạn, họ xứng đáng với điều đó.

Thí dụ

Quốc gia cho người bạn thân nhất của bạn một ngày ôm được tổ chức hàng năm vào 27 tháng 9.Ý tưởng về Ngày ôm quốc giakhuyến khích những người bạn thân nhất ôm thường xuyên hơn.Hãy ôm người bạn thân nhất của bạn, họ xứng đáng với điều đó.

give your friend a hug day có nghĩa là

Một ngày mà cho bạn của bạn Dalal một ôm lớn để làm cho cô ấy cảm thấy được yêu thương .. và ít chán nản.

Thí dụ

Mùi Soooo.Whyd Bạn ôm tôi? ”Càng xấu của tôi, anh bạn Quốc gia cho người bạn thân nhất của bạn một ngày ôm được tổ chức hàng năm vào 27 tháng 9.Ý tưởng về Ngày ôm quốc giakhuyến khích những người bạn thân nhất ôm thường xuyên hơn.Hãy ôm người bạn thân nhất của bạn, họ xứng đáng với điều đó. Một ngày mà cho bạn của bạn Dalal một ôm lớn để làm cho cô ấy cảm thấy được yêu thương .. và ít chán nản. Chàng trai và cô gái: nhìn nó ___