Go running là gì

Đâu là sự khác biệt giữa  go for a runvàgo running ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

There's no big difference between them, you can use either of them in a sentence with the idea that you're gonna go outside to run.

the context is the only thing that changes

Hay no diferenciaI go for a run = Voy ir para un correrI go running = Voy ir corriendo

thank you so much guys :)

De nada

@Clearlywritten: no hay diferencia* and do not forget that we use the "a" before verbs. Voy a ir a correr/ voy a correr/ voy a ir corriendo  :)

@boing20 Oh, I forgot. Thanks for reminding me. It's been a while since I've spoken Spanish.

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.