Hai lực trực đối không cân bằng là gì

Hai lực trực đối không cân bằng là

B.

hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều.

C.

hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều và cùng đặt lên một vật.

D.

hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hai lực trực đối đặt lên hai vật khác nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Hai lực trực đối cân bằng là:


Câu 12070 Thông hiểu

Hai lực trực đối cân bằng là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ba định luật Newton --- Xem chi tiết
...