Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong năm 1946 1949 là gì

Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong năm 1946-1949 là gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả của cuộc nội chiến để phân tích, đánh giá

...

Hạn chế của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946-1949) là


Câu 66102 Vận dụng

Hạn chế của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946-1949) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại ý nghĩa của sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Trung Quốc --- Xem chi tiết
...

Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong năm 1946-1949 là gì?

A.Chưa lật đổ nền thống trị của Quốc dân Đảng ở Nam Kinh

B.Chưa thủ tiêu được những tàn tích phong kiến

C.Đất nước bị chia cắt

Đáp án chính xác

D.Chưa xóa bỏ tàn tích của chế độ thực dân ở lục địa Trung Quốc

Xem lời giải

Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng dân tộc dân ch...

Câu hỏi: Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong năm 1946-1949 là gì?

A. Chưa lật đổ nền thống trị của Quốc dân Đảng ở Nam Kinh.

B. Chưa thủ tiêu được những tàn tích phong kiến.

C. Đất nước bị chia cắt.

D. Chưa xóa bỏ tàn tích của chế độ thực dân ở lục địa Trung Quốc.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử Trường THPT Phan Đình Phùng