hatfield and the north là gì - Nghĩa của từ hatfield and the north

hatfield and the north có nghĩa là

Một cảnh Canterbury Supergroup của các loại có các thành viên từ Caravan, mol phù hợp, chiêng, giao hàng và trứng.Họ có xu hướng có cùng cảm giác hay thay đổi của Richard Sinclair-Caravan với các nhạc cụ mở rộng, thường là nhạc cụ.Và họ thật tuyệt vời.

Thí dụ

Hatfield và miền Bắc bù cho khủng khiếp lời bài hát với mọi thứ tuyệt vời khác.