Học thiền ở đầu tphcm 2023

Học thiền ở đầu tphcm 2023
TPHCM ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 10/8, UBND TPHCM quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, tất cả các bậc học sẽ đồng loạt khai giảng 5/9. Đối với bậc mầm non, học sinh tựu trường ngày 31/8. Học kỳ 1 sẽ diễn ra từ 5/9/2022 đến 14/1/2023. Học kỳ 2 từ 16/1 đến 20/5/2023. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26/5/2023.

Bậc Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và THPT) sẽ tựu trường ngày 22/8. Học kỳ 1 diễn ra từ 5/9/2022 đến 14/1/2023. Học kỳ 2 từ 16/1 đến 20/5/2023. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26/5/2023.

Đối với bậc Tiểu học xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước 30/6, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 trước 31/7.

Đối với bậc THCS, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2023 trước 31/7/2023.

Đối với bậc THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 - 2023 trước 31/7/2023. Đối với giáo dục thường xuyên bổ túc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù, bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Cho hỏi trong năm học 2022-2023 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện những hoạt động đầu năm học gì? Câu hỏi của chị Minh Anh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Căn cứ vào Công văn 3065/SGDĐT-VP năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về việc triển khai những hoạt động đầu năm học tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành Giáo dục với chủ đề năm học là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định.

- Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

- Việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới:

+ Tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

+ Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 05 tháng 9 năm 2022. Tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Đảm bảo ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định; việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường ngay từ những ngày đầu năm học; phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra; xây dựng kế hoạch thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở giáo dục.

- Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, trong đó lưu ý các giải pháp chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi đầu năm học; chú trọng các nội dung thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, hoạt động dạy thêm, học thêm, quản lý và sử dụng sách tham khảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các địa phương, cơ sở giáo dục.

Như vậy, trong năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải triển khai những hoạt động đầu năm học theo nội dung hướng dẫn như trên.

Chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh trong năm học 2022-2023 như thế nào?

Căn cứ vào tiểu mục 2 Mục I Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. Tăng cường tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường.

- Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025”, Chương trình “Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất, thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể thao học sinh gắn kết với nội dung môn học giáo dục thể chất thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học thiền ở đầu tphcm 2023

Những hoạt động đầu năm học 2022-2023 mà Thành phố Hồ Chí Minh cần phải triển khai thực hiện bao gồm những hoạt động nào?(Hình từ Internet)

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục trong năm học 2022-2023?

Căn cứ vào tiểu mục 11 Mục I Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT năm 2022 quy định như sau:

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.

Như vậy, trong năm học 2022-2023 cần phải đẩy mạnh phòng trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giáo dục và học tập. Qua đó, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.