holon là gì - Nghĩa của từ holon

holon có nghĩa là

Một sự kết hợp của giữ hoặc chờ.

Thí dụ

Tôi sẽ nói với bạn Holon.
Tôi sẽ lấy cho bạn công cụ của bạn holon (giữ).

holon có nghĩa là

Một thành phố ở Israel, mà không ai từng nghe đến!Một vài ban nhạc rock nhỏ đã sử dụng tên nhưng đó là về nó.Một người phụ nữ không may là có nó như tên đầu tiên, nhưng chưa nghe thấy bất kỳ những kẻ ngốc nào khác để đặt tên Horid như vậy cho một đứa trẻ!

Thí dụ

Tôi sẽ nói với bạn Holon.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết holon là gì - Nghĩa của từ holon