Hospital wing là gì

wing

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: wingPhát âm : /wi / Your browser does not support the audio element.

+ danh từ

 • (động vật học); (thực vật học) cánh (chim, sâu bọ; qu, hạt)
 • to lend (add) wing to
  chắp cánh cho, làm cho chạy mau
 • sự bay, sự cất cánh; (nghĩa bóng) sự bay bổng
 • on the wing
  đang bay
 • to take wing
  cất cánh bay, bay đi
 • (kiến trúc) cánh, chái (nhà)
 • the east wing of a building
  chái phía đông của toà nhà
 • cánh (máy bay, quạt)
 • (hàng hi) mạn (tàu)
 • (số nhiều) (sân khấu) cánh gà
 • (quân sự) cánh
 • right wing
  cánh hữu
 • left wing
  cánh t
 • phi đội (không quân Anh); (số nhiều) phù hiệu phi công
 • (thể dục,thể thao) biên
 • right wing
  hữu biên
 • left wing
  t biên
 • (đùa cợt) cánh tay (bị thưng)
 • (thông tục) sự che chở, sự bo trợ
 • under the wing of someone
  được người nào che chở
 • to take someone under one's wing
  bo trợ ai
 • to clip someone's wings
 • hạn chế sự cử động (tham vọng, sự tiêu pha) của ai; chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)
 • to come on the wings of the wind
 • đến nhanh như gió

+ ngoại động từ

 • lắp lông vào (mũi tên)
 • thêm cánh, chắp cánh; làm cho nhanh hn
 • fear winged his steps
  sự sợ h i làm cho nó chạy nhanh như bay
 • to wing one's words
  nói liến thoắng
 • bay, bay qua
 • to wing one's way
  bay
 • bắn ra
 • to wing an arrow
  bắn mũi tên ra
 • bắn trúng cánh (con chim); (thông tục) bắn trúng cánh tay
 • (kiến trúc) làm thêm chái
 • to wing a hospital
  làm thêm chái cho một bệnh viện
 • (quân sự) bố phòng ở cánh bên

Từ liên quan

 • Từ đồng nghĩa:
  annex annexe extension fender flank offstage backstage fly

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "wing"

 • Những từ phát âm/đánh vần giống như "wing":
  weaning wench whang whining wince wincey winch wing wink winning  more...
 • Những từ có chứa "wing":
  all-knowing badger-drawing batwing beeswing billowing blowing-up borrowing bowing chewing-gum crowing  more...
 • Những từ có chứa "wing" in its definition in Vietnamese - English dictionary:
  cánh quân cánh hữu dực vây cánh nhà ngang cánh gián cánh trả phao câu

Lượt xem: 845

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hospital wing là gì