How are you beautiful nghĩa là gì

You are very beautiful.  có nghĩa là gì?

あなたはとても美しいです。

美人ですね

@kaoberry456 how do you say [email protected] how do you say this?

@rosesi bijin desu ne

anata wa totemo kirei / utukushi desu.

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.