Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP

 • Trang chủ
 • Hướng dẫn học
 • Học PHP
 • PHP include và require

Định nghĩa và cách dùng include và require

 • include hoặc require tiện lợi cho việc sử dụng những phần dùng chung, ví dụ header, footer, sidebar hoặc một function dùng chung nào đó.
 • Đối với những phần dùng chung này, ta tách riêng ra 1 file PHP, sau đó sử dụng include hoặc require để kết nối.
 • Điều này tiện lợi cho việc chỉnh sửa, thay vì chỉnh nhiều trang, giờ thì ta chỉ việc chỉnh file PHP đã tách riêng là được.
 • Sự khác biệt giữa includerequire:

  • include: code bên dưới include sẽ tiếp tục thực thi, cho dù file được include có tồn tại hay không.
  • require: code bên dưới require sẽ không được thực thi, nếu file được require không tồn tại.

include

 • Được dùng để chèn một file PHP vào một file PHP khác.

Cấu trúc

<?php
include "đường_dẫn_file/tên_file";
?>

Ví dụ:

<?php include "include/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php include "include/footer.php"; ?>

Ta thấy nội dung 2 file header.phpfooter.php đã được thêm vào.

Download file ví dụ

include với file không tồn tại

<?php include "include/header.php"; ?> // Giả sử file header.php không có
<div>Content</div>
<?php include "include/footer.php"; ?>

Warning: include(header.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Warning: include(): Failed opening 'header.php' for inclusion (include_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Content

Ta thấy trình duyệt gửi cảnh báo, tuy nhiên những PHP vẫn thực thi những đoạn code bên dưới.

require

 • Được dùng để chèn một file PHP vào một file PHP khác, file được chèn bắt buộc phải tồn tại, nếu không sẽ không thực thi những đoạn code tiếp theo.
 • Thường được dùng để chèn nội dung kết nối database, function login, payment, ...
 • Cách sử dụng tương tự như include.

Cấu trúc

<?php
require "đường_dẫn_file/tên_file";
?>

Ví dụ:

<?php require "require/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php require "require/footer.php"; ?>

Nội dung 2 file header.phpfooter.php đã được thêm vào.

Download file ví dụ

require với file không tồn tại

<?php require "require/header.php"; ?> // Giả sử file header.php không có
<div>Content</div>
<?php require "require/footer.php"; ?>

Warning: require(header.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Fatal error: require(): Failed opening required 'header.php' (include_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\example\index.php on line 1

Ta thấy trình duyệt gửi cảnh báo, và những đoạn code bên dưới đã không được thực thi.

PHP include và require với path

Lưu ý: nếu chưa được cấu hình đường dẫn tương đối (relative path) thì dễ xảy ra lỗi khi dùng
/đường_dẫn_file/tên_file (trong trường hợp phân cấp thư mục), khắc phục tình trạng này có 2 cách:

Sử dụng đường dẫn tuyệt đối

Sử dụng cách này cần kích hoạt allow_url_fopenallow_url_include sang On trong php.ini

<?php include "http://localhost/include/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php include "http://localhost/include/footer.php"; ?>

Download file ví dụ

Sử dụng DOCUMENT_ROOT

<?php include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/include/header.php"; ?>
<div>Content</div>
<?php include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/include/footer.php"; ?>

Download file ví dụBạn có thể chèn nội dung của một PHP file vào một PHP file khác trước khi Server thực thi nó. Có 2 hàm trong PHP có thể được sử dụng để làm điều này.

 • Hàm include()
 • Hàm require()

Đây là một điểm mạnh của PHP mà giúp đỡ trong việc tạo hàm, header, footer hay các phần tử có thể được tái sử dụng trong nhiều trang. Điều này sẽ giúp các lập trình viên dễ dàng thay đổi bố cục của web. Nếu có bất kì thay đổi nào được yêu cầu, thay vì phải thay đổi hàng nghìn file thì chỉ cần thay đổi file được bao.

Hàm include() trong PHP

Hàm include() lấy tất cả text trong file đã chỉ định và sao chép chúng vào trong file có sử dụng hàm include. Nếu có bất kì vấn đề gì trong quá trình nạp file, thì hàm include() sinh ra một cảnh báo nhưng script vẫn tiếp tục thực thi.

Giả sử bạn muốn tạo một menu chung cho Website. Khi đó tạo một file là menu.php trong htdocs với nội dung sau:

<a href="https://vietjack.com/index.jsp">Home</a> - 
<a href="https://vietjack.com/php">PHP</a> - 
<a href="https://vietjack.com/java">JAVA</a> - 
<a href="https://vietjack.com/html">HTML</a> <br />

Giờ hãy tạo bao nhiêu trang tùy bạn và chèn file này để tạo header. Ví dụ, test.php có thể có nội dung sau.

<html>
  <body>
  
   <?php include("menu.php"); ?>
   <p>Ví dụ minh họa cách include file trong PHP!</p>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Quảng cáo

Hàm require() trong PHP

Hàm require() lấy tất cả text trong file đã chỉ định và sao chép chúng vào file có sử dụng hàm require. Nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra trong quá trình nạp file thì hàm require() sinh ra một lỗi nghiêm trọng (Fatal Error) và ngăn chặn sự thực thi của script.

Vì vậy không có sự khác nhau nào giữa require() và include() ngoài việc chúng xử lý các điều kiện lỗi. Chúng tôi khuyên khích bạn sử dụng hàm require() thay cho include(), bởi vì script không nên tiếp tục thực thi nếu các file bị mất hay sai tên.

Bạn có thể sử dụng ví dụ trên với hàm require() và nó sẽ sinh ra cùng một kết quả. Nhưng nếu bạn thử làm theo 2 ví dụ sau, và nếu với một file không tồn tại, bạn sẽ nhận các kết quả khác nhau.

<html>
  <body>
  
   <?php include("xxmenu.php"); ?>
   <p>Ví dụ minh họa cách include file trong PHP!</p>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả (mình thực hiện trên Google Chrome):

Giờ hãy thử ví dụ trên với hàm require() trong PHP.

<html>
  <body>
    
    <?php require("xxmenu.php"); ?>
    <p>Ví dụ minh họa cách include file trong PHP!</p>
  
  </body>
</html>

File thực thi lần này tạm dừng và không hiển thị gì.

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả (mình thực hiện trên Google Chrome):

Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP

Ghi chú − Bạn có thể lấy thông điệp cảnh báo hoặc thông điệp lỗi hoặc không gì cả. Điều này phụ thuộc vào cấu hình PHP Server của bạn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP

Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:

 • PHP - Cú pháp
 • PHP - Các kiểu biến
 • PHP - Hằng (Constant)
 • PHP - Toán tử
 • PHP - Lệnh if, else, switchBài viết liên quan

 • 160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 155 bài học Java tiếng Việt hay nhất

 • 100 bài học Android tiếng Việt hay nhất

 • 247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học PHP

 • 101 bài học C++ hay nhất

 • 97 bài tập C++ có giải hay nhất

 • 208 bài học Javascript có giải hay nhất

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP