Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel

Excel cho phép chúng tôi sụp đổ hoặc mở rộng toàn bộ hàng, cột, phác thảo hoặc nhóm dữ liệu. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ học cách thu gọn nhiều cột. Chúng tôi cũng sẽ học cách mở rộng hoặc thu gọn các hàng và phác thảo trong các trường bảng xoay.collapse multiple columns. We will also learn how to expand or collapse rows and outlines in Pivot table fields.

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 1 - Cách thu gọn các tế bàoHow to collapse cells

Cách sụp đổ hàng trong một nhómwithin a Group

 • Khi chúng tôi có một nhóm trong một bảng trục, chúng tôi muốn sụp đổ, chúng tôi sẽ nhấp vào nút (-) trừ ở bên cạnh thanh nhóm nhóm để sụp đổ hàng.(-) minus button at the side of the group’s bar to collapse the row.

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 2 - Các tế bào sụp đổCollapsing cells

 • Nếu chúng ta không có bảng trục, chúng ta cũng có thể thu gọn các hàng trong Excel bằng cách chọn bất kỳ ô nào trong nhóm. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến tab Dữ liệu và chọn ẩn chi tiết trong nhóm phác thảo.Data Tab and select Hide detail in the Outline group.

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 3 - Cách sụp đổ hàngHow to collapse rows

Hiển thị các nút mở rộng/sụp đổ

 • Chúng tôi có thể không luôn luôn tìm thấy các nút trừ hoặc cộng với tự động được bật. Để hiển thị các nút mở rộng/thu gọn, chúng tôi sẽ truy cập tab Công cụ bảng Pivot và nhấp vào tab Phân tích.Pivot table Tools tab and click on the Analyze tab.
 • Tiếp theo, chúng tôi sẽ nhấp vào lệnh +/- nút để bật hoặc tắt các núttable +/- Buttons command to toggle the buttons on or off

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 4 - Hiển thị các nút mở rộng/sụp đổ

Cách sụp đổ hoặc mở rộng toàn bộ phác thảo đến một cấp độ cụ thể

Khi chúng tôi muốn sụp đổ hoặc mở rộng tất cả các nhóm ở một cấp độ cụ thể, chúng tôi sẽ nhấp vào số phác thảo tương ứng ở góc trên cùng bên trái của bảng tính. Trong dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi có 3 mức phác thảo.

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 5 - Phác thảo các hàng thu gọnCollapse rows outline

 • Khi chúng tôi muốn thu gọn phác thảo của mình để chỉ hiển thị 2 cấp độ phác thảo, chúng tôi sẽ nhấp vào số 2

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 6 - Đề cương các hàng sụp đổCollapsing rows outline

 • Nếu chúng tôi muốn sụp đổ thêm vào 1 phác thảo, chúng tôi sẽ nhấp vào số 1.

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 7 - Đề cương các hàng sụp đổCollapsing rows outline

Cách bỏ các hàng

Khi chúng tôi muốn mở rộng các hàng trong một nhóm cụ thể, chúng tôi sẽ nhấp vào bất kỳ ô nào và chuyển đến tab Dữ liệu để chọn nút Hiển thị chi tiết được tìm thấy trong nhóm phác thảo.Data Tab to select the Show Detail button found in the Outline group.

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 8 - Cách mở rộng tất cả các hàngHow to expand all rows

Cách sụp đổ cộtCollapse Columns

Chúng tôi không sụp đổ các cột trong bảng trục. Tuy nhiên, chúng ta có thể thu gọn các cột trong Excel.

 • Chúng tôi sẽ làm nổi bật cột B và CColumn B and C

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 9 - Các cột sụp đổcolumns

 • Tiếp theo, chúng tôi sẽ nhấp vào dữ liệu và chọn nhómData and select Group

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 10 - Cách sụp đổ các cộtHow to collapse columns

 • Chúng tôi sẽ tìm thấy dấu hiệu sụp đổ/mở rộng bên dưới thanh công thứccollapse/expand sign beneath the formula bar
 • Bây giờ, chúng tôi sẽ nhấp vào các cột dấu hiệu trừ (-)Minus sign (-) to collapse columns

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 11 - Thu gọn 2 cộtCollapse 2 columns

 • Chúng ta luôn có thể nhấp vào (+) bất cứ lúc nào để mở rộng hoặc khôi phục các cột. (+) at any time to expand or restore columns.

Hướng dẫn excel collapse rows - hàng thu gọn excel
Hình 12 - Các cột không kiểm soátUncollapse columns

Kết nối tức thì với một chuyên gia Excel

Hầu hết thời gian, vấn đề bạn sẽ cần giải quyết sẽ phức tạp hơn một ứng dụng đơn giản của một công thức hoặc chức năng. Nếu bạn muốn tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu và thất vọng, hãy thử dịch vụ LiveExcelchat của chúng tôi! Các chuyên gia Excel của chúng tôi có sẵn 24/7 để trả lời bất kỳ câu hỏi excel nào bạn có thể có. Chúng tôi đảm bảo kết nối trong vòng 30 giây và giải pháp tùy chỉnh trong vòng 20 phút. Excelchat service! Our Excel Experts are available 24/7 to answer any Excel question you may have. We guarantee a connection within 30 seconds and a customized solution within 20 minutes.