Hướng dẫn ucwords in php - ucwords trong php

Hàm ucwords() trong PHP là hàm viết hoa chữ cái đầu mỗi từ trong chuỗi được truyền vào. Ví dụ là “This Is A Banana!”; là hàm viết hoa chữ cái đầu mỗi từ trong chuỗi được truyền vào. Ví dụ là “This Is A Banana!”;

Cú pháp hàm ucwords trong php

ucwords ( string $str [, string $delimiters = " \t\r\n\f\v" ] ) : string

Trong đó

$str: là chuỗi chuyển đổi được truyền vào

$delimiters: Đây là các kí tự xác định bắt đầu từ mới (kí tự phân cách các từ), có thể truyền vào hoặc không, mặc định là được xác định bởi khoảng trắng, xuống dòng, tab.

Xem thêm tại PHP.NET

Ví dụ cách dùng hàm ucwords

Kết quả

This Is A Banana!
Hello|world
Hello|World

Hàm ucwords với UTF8 trong PHP (sử dụng cho tiếng việt)

Cũng giống như hàm strtolower và hàm strtoupper, hàm ucwords gặp vấn đề khi sử dụng cho tiếng việt

Nhưng khác biệt là chúng ta không có hàm mb_ucwords giống như cách mà PHP hỗ trợ mb_strtolower. Xem thêm hàm mb_strtolower trong PHP và hàm mb_strtolower trong PHPmb_ucwords giống như cách mà PHP hỗ trợ mb_strtolower. Xem thêm hàm mb_strtolower trong PHP và hàm mb_strtolower trong PHP

Và để khắc phục điều này chúng ta sử dụng hàm mb_convert_case().

echo mb_convert_case ('mỗi chiều ân đều đi mua bánh về ăn',MB_CASE_TITLE).PHP_EOL;

Và đây là kết quả

Mỗi Chiều Ân Đều Đi Mua Bánh Về Ăn

Rất tuyệt vời phải không nào.

Bài viết trên đây đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm ucwords cũng như viết hoa chữ cái đầu bằng tiếng việt một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Nếu có bất kì thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp, hãy comment ngay dưới bài viết để được hỗ trợ.

Hàm 

6 sẽ chuyển tất cả các chữ đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ in hoa.

Nội dung chính

 • Cú pháp hàm ucwords trong php
 • Ví dụ cách dùng hàm ucwords
 • Hàm ucwords với UTF8 trong PHP (sử dụng cho tiếng việt)
 • Tác dụng của hàm ucwords()
 • More Examples
 • Bài viết này đã giúp ích cho bạn?
 • Bài viết mới

Hàm 

6 sẽ chuyển tất cả các chữ đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ in hoa.freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nội dung chính

Cú pháp hàm ucwords trong php

7

Ví dụ cách dùng hàm ucwords

 • Hàm ucwords với UTF8 trong PHP (sử dụng cho tiếng việt)
 • Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: 

7

Trong đó: 

8là chuỗi cần xử lý.

echo ucwords("freetuts.net", ".") . "
"; echo ucwords("this is a te.st", " .") . "
"; echo ucwords("FREETUTS.NET") . "
";

9 là danh sách ký tự phân cách giữa các từ, mặc định không truyền sẽ mang giá trị khoảng trắng.

Freetuts.Net
This Is A Te.St
FREETUTS.NET

Ví dụ

Cách sử dụng của hàm

6: là hàm viết hoa chữ cái đầu mỗi từ trong chuỗi được truyền vào. Ví dụ là “This Is A Banana!”;

Cú pháp hàm ucwords trong php

ucwords ( string $str [, string $delimiters = " \t\r\n\f\v" ] ) : string

Ví dụ cách dùng hàm ucwords

Hàm ucwords với UTF8 trong PHP (sử dụng cho tiếng việt)

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Ví dụ cách dùng hàm ucwords

9 là danh sách ký tự phân cách giữa các từ, mặc định không truyền sẽ mang giá trị khoảng trắng.

This Is A Banana!
Hello|world
Hello|World

Hàm ucwords với UTF8 trong PHP (sử dụng cho tiếng việt)

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhưng khác biệt là chúng ta không có hàm mb_ucwords giống như cách mà PHP hỗ trợ mb_strtolower. Xem thêm hàm mb_strtolower trong PHP và hàm mb_strtolower trong PHPmb_ucwords giống như cách mà PHP hỗ trợ mb_strtolower. Xem thêm hàm mb_strtolower trong PHP và hàm mb_strtolower trong PHP

Và để khắc phục điều này chúng ta sử dụng hàm mb_convert_case().

echo mb_convert_case ('mỗi chiều ân đều đi mua bánh về ăn',MB_CASE_TITLE).PHP_EOL;

Và đây là kết quả

Mỗi Chiều Ân Đều Đi Mua Bánh Về Ăn

Rất tuyệt vời phải không nào.

Bài viết trên đây đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm ucwords cũng như viết hoa chữ cái đầu bằng tiếng việt một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Nếu có bất kì thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp, hãy comment ngay dưới bài viết để được hỗ trợ.

 • Trang chủ
 • Phát triển web
 • PHP
 • Hàm ucwords() trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng hàm ucwords() trong lập trình PHP

Tác dụng của hàm ucwords()

The

6 function converts the first character of each word in a string to uppercase.

The following table summarizes the technical details of this function.

Return Value:Returns the modified string.
Version:PHP 4+

Syntax

The basic syntax of the

6 function is given with:

ucwords(string, separators);(string, separators);

The following example shows the

6 function in action.

4

Here's a list of the functions related to

6 function:

 • This Is A Banana!
  Hello|world
  Hello|World
  
  5 – Converts the first character of a string to lowercase.
 • This Is A Banana!
  Hello|world
  Hello|World
  
  6 - Chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa.
 • This Is A Banana!
  Hello|world
  Hello|World
  
  7 - Chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa.
 • This Is A Banana!
  Hello|world
  Hello|World
  
  8 - Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường.

Thông số

Hàm

6 chấp nhận các tham số sau.

Tham sốSự mô tả
sợi dâyYêu cầu.Chỉ định chuỗi để làm việc trên.
người phân táchKhông bắt buộc.Chỉ định các ký tự phân tách từ.

Mẹo: Định nghĩa của một từ là bất kỳ chuỗi ký tự nào ngay sau bất kỳ ký tự nào được liệt kê trong tham số phân tách.Các ký tự phân tách mặc định là: space (""), form-feed ("\ f"), newline ("\ n"), return vận chuyển ("\ r"), tab ngang ("\ t") và dọctab ("\ v"). The definition of a word is any string of characters that is immediately after any character listed in the separators parameter. The default separator characters are: space (" "), form-feed ("\f"), newline ("\n"), carriage return ("\r"), horizontal tab ("\t"), and vertical tab ("\v").


Nhiều ví dụ hơn

Đây là một số ví dụ khác cho thấy chức năng

6 thực sự hoạt động như thế nào:

Trong ví dụ sau đây, ký tự đầu tiên của mỗi từ phân tách dấu phẩy sẽ được viết hoa.

5

Bài Viết NÀy Đạo Giúp ích Cho Bạn?

BÀi VIếT MớI