i wanna go home là gì - Nghĩa của từ i wanna go home

i wanna go home có nghĩa là

một câu99 phần trăm học sinh nói ở trường

Ví dụ

L: anh bạn .... Tôi ghét trường học ..
R: INR .. Tôi muốn về nhà

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i wanna go home là gì - Nghĩa của từ i wanna go home