i won the math debate là gì - Nghĩa của từ i won the math debate

i won the math debate có nghĩa là

Khi nói cụm từ này thực sự nhanh có vẻ như bạn đang nói Tôi muốn thủ dâm. (:

Ví dụ

Khai thác hoặc fapping như một số người gọi nó.Bây giờ hãy cố gắng nói Tôi đã thắng một cuộc tranh luận toán học ba lần nhanh chóng.

i won the math debate có nghĩa là

Một cụm từ khi hét lên cho phép nghe giống như cụm từ: "Tôi muốn Masterbate."Nó thường được sử dụng trong số thanh thiếu niên thích hét lên những thứ tình dục ngẫu nhiên.

Ví dụ

Khai thác hoặc fapping như một số người gọi nó.Bây giờ hãy cố gắng nói Tôi đã thắng một cuộc tranh luận toán học ba lần nhanh chóng. Một cụm từ khi hét lên cho phép nghe giống như cụm từ: "Tôi muốn Masterbate."Nó thường được sử dụng trong số thanh thiếu niên thích hét lên những thứ tình dục ngẫu nhiên.

i won the math debate có nghĩa là

Khi Jenna đang cảm thấy Giddy cô ấy hét lên, "Tôi đã giành được một cuộc tranh luận toán học."

Ví dụ

Khai thác hoặc fapping như một số người gọi nó.Bây giờ hãy cố gắng nói Tôi đã thắng một cuộc tranh luận toán học ba lần nhanh chóng. Một cụm từ khi hét lên cho phép nghe giống như cụm từ: "Tôi muốn Masterbate."Nó thường được sử dụng trong số thanh thiếu niên thích hét lên những thứ tình dục ngẫu nhiên.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i won the math debate là gì - Nghĩa của từ i won the math debate