it was at this moment he knew là gì - Nghĩa của từ it was at this moment he knew

it was at this moment he knew có nghĩa là

a meme vintage, thường những khoảnh khắc đã qua sử dụng trước một cái gì đó xấu xảy ra.

ví dụ

thằng ngốc: Tôi sẽ nhảy khỏi vách đá này!
Bạn: Không Đừng làm điều đó!
Thằng ngốc: * nhảy *
Giọng nói ngẫu nhiên: Đó là tại thời điểm này anh ta biết, anh ta đã đụ.